2 dialyzačních středisek v "Všechny země"
Zvolit střediska, která nabízejí:
2
DIALYZAČNÍ STŘEDISKA
Kontakt
Nabízené možnosti léčby
Kontakt Telefon+358 504751434
Nabízené možnosti léčby HD, HDF
Kontakt Telefon+358 504751424
Nabízené možnosti léčby HDF, HD