Udržitelnost

Sestra s tabletem

Počet dialyzovaných pacientů neustále roste a rostou i nároky na udržitelnost zdravotnických systémů, které o ně pečují.

Otázka zní, jak může k udržitelnosti zdravotní péče přispět NephroCare?

Snažíme se průběžně zlepšovat zdravotní výsledky, a přitom efektivně využívat zdroje. Pomáhá nám v tom celostní systém hodnot NephroCare. Systém hodnot NephroCare je naše řešení k vyvážení standardizovaných procesů a místní poptávky po celostních a plně propojených systémech renální péče.

Uvědomujeme si společenskou odpovědnost vůči pacientům, zaměstnancům, akcionářům a společnosti obecně.

  • Zaměstnance motivujeme prostřednictvím kooperativního pracovního prostředí, zapojujeme je do organizačních i pracovních rozhodovacích procesů a podporujeme kontinuální profesní i společenský rozvoj.
  • Dále se snažíme poskytovat jednotlivým pacientům příslušnou míru renální péče s využitím moderních technologií, aby léčba byla co nejlepší, a zároveň jim nasloucháme, vžíváme se do jejich potřeb a děláme pro ně to nejlepší – například se snažíme co nejvíc zvýšit jejich způsobilost k transplantaci.
  • V dialyzačních střediscích NephroCare se snažíme pracovat způsobem šetrným k přírodě, abychom snížili ekologickou zátěž dialýzy. Od roku 2009 se nám podařilo ve střediscích NephroCare dosáhnout obrovského snížení tvorby odpadu a spotřeby vody.
  • Společnost Fresenius Medical Care využívá pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení kolektivní systém ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

    Pro více informací o našem závazku v oblasti udržitelnosti klikněte zde

Související témata

Chceme dostát závazku společnosti Fresenius Medical Care vytvářet pro pacienty se zhoršenou funkcí ledvin budoucnost, která stojí za to.

Mise a vize, mezinárodní síť, možnosti a hodnoty sítě NephroCare, která je poskytovatelem služeb společnosti Fresenius Medical Care.