Naše kultura

Vytváříme budoucnost, pro kterou stojí za to žít. Pro pacienty. Po celém světě. Každý den.

Společný záměr nás, lidi ze společnosti Fresenius Medical Care, spojuje.

NephroCare je značka společnosti Fresenius Medical Care. Pod ní poskytujeme služby v dialyzačních střediscích ve více než 40 zemích po celé Evropě, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe. Aktuálně v našich více než 1 000 dialyzačních střediscích NephroCare pracuje přes 31 tisíc zaměstnanců, kteří mají v péči více než 100 tisíc pacientů a vykazují kolem 16 milionů terapií ročně.

Jsme

špičkový poskytovatel dialýzy v naší oblasti. Naše péče je založená na systému hodnot, abychom nepřetržitě vytvářeli nové pro naše pacienty, zaměstnance a partnery ve zdravotnictví. Klikněte pro další informace o nás a systému hodnot.

Chceme

poskytovat maximální kvalitu péče, abychom v rámci nefrologické léčby nastavili nové standardy a zlepšili pohodu všech pacientů.

Zaměstnancům chceme vždy poskytovat kvalitní a příjemné pracovní prostředí, další vzdělávání a zajímavé benefity.

Nasloucháme

pacientům na dialyzačních střediscích, protože nezáleží jen na technologii a lékařských znalostech. Náš personál také poskytuje emocionální podporu pacientům a sami o sobě jsou nezbytní k vytváření pocitu pohody.

Zaměstnanci jsou pro nás ti nejdůležitější. Díky programu průzkumů spokojenosti mezi zaměstnanci průběžně vyhodnocujeme jejich zpětnou vazbu a v případě potřeby podnikáme kroky ke zlepšení.  

Síť našich dialyzačních středisek je příležitostí 

Jako mezinárodní síť se dělíme o své znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy. Naši kolegové na dialyzačních střediscích školí a pracují dle našich standardů a postupů platných pro celou síť. Naši zaměstnanci mají možnost rozvíjet kariéru za stejných podmínek vysoce kvalitní péče v rámci sítě našich dialyzačních středisek v České republice.

Pro dosažení společných cílů nás firemní hodnoty provází při každodenních činnostech.

Spolupracující

JSME TÝM. Sdílíme mezi sebou informace a zkušenosti, a učíme se tak z vlastních i cizích chyb. Výzvy překoná­váme společně díky pomoci našich blízkých i vzdálených kolegů. Komunikujeme otevřeně.

Slavojka Devic, Bosna a Hercegovina: 

I po 30 letech práce v dialyzačním středisku odvádí Slavojka svou práci se stále stejnou vášní, odhodláním a touhou pomáhat a dělit se o vědomosti s dalšími kolegy. Slavojka opravdu umí naslouchat. Lidi totiž nejen vyslechne, ale snaží se jim i porozumět. Je za všech okolností klidná a racionální. Vždy má čas pomoci druhým a její rady pomohou jak novým zaměstnancům, tak i pacientům. Vždy práci odvede nejlépe, jak umí. 

Željka Fučkar, Chorvatsko: 

Željku nominovala kolegyně, se kterou se potkala první den. Uběhlo 14 let a tatáž kolegyně ji popisuje těmito vřelými slovy: „Željka svým vtipkováním přináší do týmu pohodovou atmosféru, motivuje ostatní kolegy a zároveň je profesionální a oddaná své práci. Když je potřeba, převezme iniciativu. Vždycky věci dotahuje do konce.“ 

Rami Fuerverker, Izrael: 

Kolegové Ramiho neznají jinak než ochotného ostatním pomáhat a podporovat je. Je skvělým týmovým hráčem a naplno poskytuje kvalitní péči. Současně stíhá koordinovat pacienty a týmy věnující se více činnostem. Důsledně dbá na kvalitu a bezpečnost a již mnoho let je velmi důležitou podporou. Za pacienty chodí s úsměvem a vždy se k nim chová pozorně a vstřícně. 

Iniciativní

DOTAHUJEME VĚCI DO KONCE. Odmítáme status quo a projevujeme zájem o dění kolem nás. Neustále klademe otázky, abychom měli jasnou představu o tom, co je naším úkolem a za výsledky přebíráme plnou odpovědnost.

Lúcia Pedro, Portugalsko:  

Na středisku se Lúcia nestydí navrhnout jakákoli zlepšení, jako třeba přerozdělit určité pacienty v rámci dialyzační místnosti, aby měla jistotu, že jsou všichni spokojení s načasováním svého připojení a odpojení. Od představení aplikace „myCompanion“ v Portugalsku neustále motivuje pacienty, aby si aplikaci nainstalovali a naplno ji využívali. Dokáže si vyhradit čas, aby pacientům s používáním aplikace jednotlivě poradila. 

Carlo Elemento, Itálie:  

Carlo pracuje jako bratr na dialýze 24 let. Péči vždy poskytuje proaktivně a s ochotou. V počátcích pandemie COVID-19, kdy spousta lidí panikařila kvůli nárůstu počtů nakažených, se dobrovolně přihlásil jako první zdravotní bratr do italského týmu NephroCare specializovaného na onemocnění COVID-19. 

Weronika Tomków, Polsko: 

Weronika se aktivně angažuje a podporuje pacienty, aby se při své léčbě nebáli používat novou aplikaci „myCompanion“. Přijde za každým pacientem, představí mu aplikaci a informuje ho o použití a výhodách. Zjistilo se, že mezi pacienty je o aplikaci velký zájem a počty zaregistrovaných uživatelů znatelně narůstají. 

Spolehliví

CO ŘEKNEME, TO PLATÍ. Jednáme v souladu s vlastními očekáváními, projevujeme respekt a jdeme příkladem. Každý den jednáme čestně a v souladu s našimi standardy.

Dusica Sladoje, Bosna a Hercegovina:  

Dusica je neuvěřitelně spolehlivá osoba a všechny úkoly plní precizně a včas. Ačkoli je matka samoživitelka, vždy do práce dorazí mezi prvními. Při vážných povodních v roce 2014 se nachomýtla k našemu středisku a viděla zaměstnance, jak zachraňují přístroje a vybavení. Na místě následně pomáhala až do pozdních nočních hodin. Dalšího dne bylo celé město pod vodou a Dusicu museli záchranáři evakuovat na člunu. Všichni vědí, že se na ni mohou spolehnout. 

Igisinova Gulnara Balgabekovna, Kazachstán:  

Mezi její nejlepší vlastnosti patří spolehlivost, zodpovědnost a přesnost. Rychle se učí a umí si bleskově osvojit nově zavedené normy. Pomáhá zaškolovat nové zaměstnance. Igisinova je mezi kolegy známá díky své dochvilnosti a osobní disciplinovanosti. Má všechny ráda a k pacientům se vždy chová laskavě. 

Elizabeth Revach, Izrael:

Elizabeth na středisku kromě vedoucí pozice zastává také pozici školitelky, která vyškolila mnoho izraelských sester v oblasti kvalitní péče. Personál se na ni spoléhá a plně jí důvěřuje. Na středisku Elizabeth nastavuje vysoké normy pro management KT/V. Pro Elizabeth je velmi důležité dosáhnout dobrých výsledků. Věnuje maximální pozornost tomu, aby zajistila, že se zaměstnanci dobře postarají o KPI a že pacientům bude jejich léčba vyhovovat. Pro spolupracovníky je symbolem důvěryhodnosti a úžasné osobnosti.

Perfektní

PŘEKONÁVÁME OČEKÁVÁNÍ. Děláme věci lepšími. Radíme se, jak věci zlepšovat a inovovat.

Maha Khaled, Izrael:

I přes svůj mladý věk je Maha jako sestra vzorem pro své kolegy. Kolegové k ní chodí pro radu a vždy oceňují její trpělivost a ochotu pomoci. Maha se neustále snaží na sobě pracovat a nepřestává se učit a rozšiřovat svou specializaci. Aktivně se podílí na implementaci zásad pro NephroCare a nastavuje vyšší standardy pro ostatní týmy. Maha nejraději pracuje s pacienty, které čeká transplantace. Stará se o to, aby se tito pacienti dostali na seznam čekatelů na transplantaci včas.

Yeliz Aydin, Turecko:

Dne 24. ledna 2020 již měla Yeliz končit směna, když centrum zasáhlo zemětřesení. V té době byl stále na dialýze připojený jeden pacient. Yeliz se rozhodla s ním zůstat v ambulanční místnosti a utěšovala ho. Když bylo bezpečné odejít, ihned zahájila postup k ukončení dialyzační léčby a odešla ze střediska spolu s pacientem.

Simona Dascula, Rumunsko:

Díky své profesionalitě a pochopení pro pacienty je Simona vzorem pro své kolegy. Techniky ovládá s naprostou přesností a stará se o pacienty s úžasnou empatií a respektem. Má motivaci neustále zlepšovat své dovednosti. Poskytování nadstandardní péče je pro ni přirozeností, protože lidský život je nad poklady vzácnější.