Prevence v praxi

Hygiena

Mytí rukou a nošení ochrany úst je velmi důležité. Podívejte se na užitečné tipy a podrobnosti zde.

Proč je sociální odstup důležitý?

Koronavirus se šíří hlavně z člověka na člověka.

Infekce se šíří hlavně prostřednictvím malých kapének z nosu nebo úst osob pozitivních na koronavirus.

Tyto kapénky se dostávají na předměty a povrchy v okolí této osoby. Proto je důležité udržovat odstup více než 1,5 metru od ostatních lidí a také dodržovat ostatní preventivní opatření (např. mytí rukou po příchodu domů nebo na středisko).

Zdá se, že starší lidé, osoby s onemocněním ledvin nebo osoby trpící dalším závažným chronickým onemocněním mají vyšší riziko vývoje závažné formy onemocnění COVID-19.

Proto je obzvlášť důležité, abyste podnikl(a) kroky ke snížení rizika vaší nákazy a dodržoval(a) opatření pro zamezení expozice.

  • Ve dny, kdy nepodstupujete dialýzu, zůstaňte doma.
  • Je-li to možné, použijte pro převoz na dialyzační středisko a z něj individuální dopravu.
  • Používáte-li veřejnou dopravu (např. autobus, tramvaj, taxi), chraňte sebe i ostatní. Před jízdou i po ní si vydezinfikujte ruce.
  • Omezte osobní kontakt a zdržte se veřejných i soukromých akcí.
  • Nezdravte se s ostatními lidmi potřesením ruky, polibkem nebo objetím.
  • Dodržujte odstup minimálně 1,5 m od ostatních.
  • Ujistěte se, že máte dostatečné zásoby jídla, které nezatěžuje ledviny, vody a dostatečné množství léků. Ideálně požádejte o pomoc s nákupy.

Související témata

Doporučení preventivních opatření v každodenní praxi

Upozornění a etiketa pro návštěvníky dialyzačních středisek Fresenius Medical Care