Kardiovaskulární onemocnění

Cardiovascular disease and dialysis: What you need to know to stay healthy

Jak už možná víte, velký počet pacientů na dialýze má různá onemocnění kardiovaskulárního systému. Dobrá zpráva je, že díky správné léčbě a preventivním opatřením existují způsoby, jak můžete aktivně zpomalovat progresi kardiovaskulárních onemocnění, zlepšit svou prognózu, případně snížit riziko výskytu nemoci.

Kardiovaskulární onemocnění – bližší pohled

Termín kardiovaskulární onemocnění není ve skutečnosti příliš přesný. Nejedná se pouze o jedno onemocnění, ale spíše o souhrnné označení pro řadu nemocí včetně hypertenze, aterosklerózy, koronárního onemocnění a mrtvice. Některé nemoci se vyskytují častěji než jiné. Kardiovaskulární onemocnění může vést k nedostatečně účinné funkci srdce nebo srdečních chlopní a ke zúžení nebo kornatění tepen. Při poškozování srdce a cév mohou hrát důležitou roli toxiny nebo bakterie.

Hypertenze

Vysoký krevní tlak, hypertenze, bývá někdy označován za „tichého zabijáka“. Toto označení pramení ze skutečnosti, že řada lidí s vysokým krevním tlakem netrpí žádnými příznaky. Při měření krevního tlaku se používají dva údaje. Prvním číslem je systolický tlak, který představuje tlak ve chvíli, kdy se srdce stáhne. Druhým číslem je diastolický tlak, který odpovídá tlaku naměřenému ve fázi, kdy je srdce v relaxační fázi. U osob s vysokým krevním tlakem krev putuje cévami příliš silně. Postupem času tím dochází k poškozování cév, což zvyšuje riziko srdeční příhody nebo mrtvice. Váš lékař pravidelně sleduje váš krevní tlak a udržuje jej v normálním rozsahu. Tím se sníží riziko komplikací.

Ateroskleróza, koronární choroba a infarkt

Jednoduše řečeno aterosklerózou označujeme kornatění tepen, tedy cév, které vedou krev od srdce do zbytku těla. Ložiska tuku, kterým se říká aterosklerotické pláty, a minerální ložiska způsobují tvrdnutí tepen, což snižuje množství krve přiváděné do srdce. Pokud dochází k nedostatečnému zásobení srdce krví, projevuje se to bolestí na hrudi a může dojít až k infarktu. Kornatění tepen je také hlavní příčinou koronární choroby, což je označení pro jakýkoli stav, při kterém dochází kvůli zablokování nebo zužování cév ke zhoršení prokrvení srdeční svaloviny. Pokud není mozek dostatečně zásoben kyslíkem, nebo céva praskne, může dojít k mrtvici, která vyžaduje okamžitý lékařský zásah.

Související témata

Dialysis patients do have nutritional needs that are more special than those of other people.