Práce v týmu NephroCare

Multidisciplinární dialyzační středisko

Dialyzační středisko vede primář se specializací v oboru nefrologie a vedoucí ošetřující pracovník odpovědný za řízení zdravotnického a ošetřujícího personálu.

Na každou změnu v léčbě dohlíží lékař (kromě oddělení poskytování omezené péče (Limited Care Unit – LCU)), k provedení dialýzy pro 4 až 6 pacientů je přidělena dialyzační sestra podle úrovně asistence, kterou vyžadují místní předpisy. V závislosti na požadavcích dané země pomáhají dialyzačním sestrám asistenti pro poskytování zdravotní péče. V závislosti na velikosti a poloze může mít dialyzační středisko další administrativní a technický personál.

Naše sestry

jsou odbornice na nefrologickou péči a našim pacientům zajišťují nejlepší možnou péči. Často si k pacientům i jejich rodinám vybudují hlubší vztah. Sestry pacienty ošetřují, vzdělávají a při jejich cestě dialýzou je podporují. Naše sestry mohou pracovat na našich dialyzačních střediscích NephroCare či v nemocničních odděleních pro akutní dialýzu nebo mohou na dálku pomáhat pacientům, kteří dialýzu podstupují doma.

Náš zdravotnický personál

spolupracuje přímo s pacienty a jejich rodinami. Pomáhají našim pacientům žít delší, kvalitnější a zdravější život.

Střediska NephroCare kromě dialyzační léčby poskytují také odborné služby pacientům na dialýze, kteří vyžadují pomoc psychologa, nutričního specialisty nebo sociálního pracovníka.

 

Každoměsíční multidisciplinární porady organizuje a pořádá vedoucí lékař a jsou na nich analyzovány celkové výsledky a zlepšení zdravotního stavu jednotlivých pacientů. Tyto porady zlepšují komunikaci, přispívají ke sdílnější atmosféře a koordinují péči poskytovanou v našich dialyzačních střediscích. 

Práce v týmu NephroCare