Prázdninová dialýza / Holiday Dialysis

Argentino, Čeština, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Polski, Português, Românesc, Schweiz, Slovenščina, Slovenský, South Africa, Svéd, Türkçe, Русский, United Kingdom, српски
Cestování s dialýzou bez obav!

Onemocnění ledvin, a s tím spojená dialyzační léčba, nemusí být překážkou k procestování světa.

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje péči pacientům v téměř čtyřech tisících dialyzačních středisek po celém světě a velice rádi ji zajistíme v některém z těchto středisek v rámci služby Prázdninová dialýza i vám. Koordinátorka Prázdninové dialýzy vás provede procesem souvisejícím s možností využití našich služeb v zahraničí.

Mapu dialyzačních středisek NephroCare naleznete na našich internetových stránkách.

Kdo může využít služeb Prázdninové dialýzy?

Prázdninová dialýza je určena pacientům dialyzačních středisek sítě NephroCare na hemodialýze i peritoneální dialýze, kteří chtějí vycestovat do zahraničí, nebo cestovat v rámci České republiky. 

Službu rádi poskytneme i pacientům, kteří standardně nevyužívají péči dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medical Care - DS, ale rádi by, v rámci své cesty využili. To znamená, že ji rádi zajistíme na jakémkoliv našem dialyzačním středisku v ČR nebo v zahraničí.

Postup a podmínky

Zajištění služby Prázdninová dialýza je poskytována bezplatně, nicméně musí být splněny veškeré podmínky a vyřízení všech dokladů trvá nejméně dva měsíce. Začněte tedy svou dovolenou řešit s dostatečným předstihem.

 1. Místo a termín dovolené

  Vyberte si místo a termín své dovolené. Na našich internetových stránkách si můžete vybrat zemi, kterou chcete navštívit, a dialyzační středisko, kde by měla léčba probíhat. V případě, že chcete vycestovat do země mimo síť dialyzačních středisek NephroCare, rádi vám s výběrem střediska pomůžeme. Tuto službu z kapacitních důvodů poskytujeme pouze pacientům dialyzačních středisek sítě NephroCare.
  V této fázi ještě nedoporučujeme nákup zájezdu. Vyčkejte až na předběžné potvrzení po kroku číslo 3.

  Co se týká cestování na Slovensko, je možné kontaktovat místní dialyzační střediska sítě NephroCare přímo. Jejich seznam naleznete na internetových stránkách NephroCare. Ve všech střediscích přijímají Evropský průkaz zdravotního pojištění.

 2. Dokumentace

  Pacient si připraví níže uvedené dokumenty (bez těchto dokumentů není možné oslovit dané zahraniční dialyzační středisko):

  1. Holiday Dialysis Request (HD Request)
   • o vyplnění požádejte svého lékaře
   • dokument je nutné vyplnit v anglickém jazyce a ve všech jeho částech
  2. General Terms and Conditions(Všeobecné podmínky; český překlad s notářským ověřením naleznete zde)
   • podepište anglickou verzi
  3. Patient Privacy Notice and Consent(Souhlas se zpracováním osobních údajů; český překlad s notářským ověřením naleznete zde)
   • podepište anglickou verzi
  4. Oboustrannou kopii Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC = karta pojištěnce) – pokud cestujete v rámci evropské unie
  5. Oboustrannou kopii občanského průkazu nebo pasu – pokud cestujete mimo evropskou unii
  6. Kopii certifikátu o očkování COVID-19 - pokud není pacient očkován, řeší koordinátorka prázdninové dialýzy případ individuálně s konkrétním dialyzačním střediskem
    
 3. Komunikace s koordinátorkou

  Veškeré připravené dokumenty oskenujte a zašlete na e-mail: holidaydialysis.cz@fmc-ag.com minimálně dva měsíce před plánovanou dovolenou.

  Koordinátorka prázdninové dialýzy zpracuje zaslané dokumenty a zašle poptávku společně se všemi dokumenty na zahraniční dialyzační středisko. Pokud má dané středisko volnou kapacitu v požadovaném termínu, vystaví předběžné potvrzení zahraniční dialýzy.

  Po obdržení předběžného potvrzení je možné provést nákup zájezdu.
   

 4. Finální potvrzení

  Pro získání finálního potvrzení musí pacient zaslat koordinátorce oskenovanou poslední sérii laboratorních výsledků.

  Tyto výsledky nesmí být v den první dialýzy v zahraničí starší 30 dnů.

  Jedná se o výsledky:

  • HIV 1+2,
  • HBSAg,
  • AntiHBs,
  • AntiHBc,
  • HCV,
  • MRSA (výtěr z nosu a krku).
    

  Koordinátorka pak tyto výsledky zašle na zahraniční středisko k prověření. Pokud jsou v pořádku, pacient obdrží finální potvrzení.

  Pokud zahraniční středisko neobdrží kompletní výsledky v požadovaném termínu, neposkytne pacientovi dialýzu.

Platba za léčbu

Platba za léčbu závisí na konkrétních podmínkách dané země i dialyzačního střediska. Vždy je nutné se informovat u koordinátorky, která vám dané platební podmínky sdělí, ale až po obdržení předběžného potvrzení. Zde je základní rozdělení dle platebních podmínek:

 1. V rámci EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění je léčba bezplatná.
  Některá soukromá střediska ale požadují úhradu dialyzační léčby v plné výši, tedy bez možnosti použití Evropského průkazu zdravotního pojištění.
 2. Mimo země EU je vždy dialýza hrazená pacientem v plné výši.

Kontakty

Koordinátorkou Prázdninové dialýzy pro hemodialyzační léčbu je paní Kristýna Šamšulová, tel.: +420 733 599 308, e-mail: Kristyna.Samsulova@fmc-ag.com.

V případě peritoneální dialýzy, kontaktujte, prosím, obchodní referentku, paní Veroniku Dragoškovou, Veronika.Dragoskova@fmc-ag.com, která vám poskytne potřebné informace.

Patients Travelling to the Czech Republic

Process and Conditions

The holiday dialysis service is provided free of charge; however, all conditions must be fulfilled, and a patient must keep in mind that processing all documents take at least two months. Start planning your holiday in advance.

 1. Place and Date

  Choose a place and date of your holiday. To find a NephroCare dialysis centre look at the NephroCare website.

  In this phase we do not recommend buying and paying for your holiday, please wait until receiving the preliminary confirmation, step no. 3.

 2. Documents

  The patient prepares all documents mentioned below:

  1. Holiday Dialysis Request (HD Request)
   • Ask your doctor to complete this document for you
   • All parts of the document must be filled in
  2. Coordination of Holiday Dialysis Treatments General Terms and Conditions
   • Signed by the patient
  3. Holiday Dialysis Coordination Patient Privacy Notice and Consent
   • Signed by the patient
  4. Scan of the patient’s EHIC (European Health Insurance Card), ID card or passport
  5. The copy of COVID-19 Certification - if a patient is not vaccinated, the Holiday Dialysis coordinator contacts the specific dialysis clinic and solves this case individually
    
 3. Final Confirmation

  All documents must be sent to the e-mail: holidaydialysis.cz@fmc-ag.com,  at least two months before your holiday.

  The coordinator processes the sent documents and contacts a dialysis centre in the Czech Republic. If the concrete dialysis centre has capacity for dialysis in the required period of time, the preliminary confirmation is made out.

  After receiving the preliminary confirmation, it is possible to pay for your holiday.

 4. Medical Record

  To receive the last confirmation, the patient must send a scan of the last set of lab results.

  In the day of the first dialysis in the Czech Republic, the medical record mustn’t be older than 30 days.

  Medical records include:

  • HIV 1+2,
  • HBSAg,
  • AntiHBs,
  • AntiHBc,
  • HCV,
  • MRSA.
    

  Our company requires official documents from an accredited medical lab.

  The concrete dialysis centre verifies the medical record. If it is all right, the patient receives the final confirmation.

  If a dialysis centre does not receive the complete medical record on time, it does not provide the dialysis treatment for a patient.

Treatment Payment

The treatment is free of charge for EU residents.

For non-EU residents (without EHIC card), one dialysis treatment costs at least 310 EUR. In case of complications, the costs of treatment can be increased.

The payment must be received before the first treatment via bank transfer. The holiday dialysis coordinator sends you an invoice in advance.

Contacts

The coordinator for Holiday Dialysis for hemodialysis treatment is Ms. Kristýna Šamšulová, phone: +420 733 599 308, e-mail: Kristyna.Samsulova@fmc-ag.com.

In the case of peritoneal dialysis, please contact the Sales Officer, Ms. Veronika Dragošková, Veronika.Dragoskova@fmc-ag.com, who will provide you all the necessary information.