Prázdninová dialýza / Holiday Dialysis

Čeština, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Polski, Português, Românesc, Schweiz, Slovenščina, Slovenský, South Africa, Svéd, Türkçe, Русский, United Kingdom, српски, עברית
Cestování s dialýzou bez obav!

Onemocnění ledvin, a s tím spojená dialyzační léčba, nemusí být překážkou k procestování světa.

Společnost Fresenius Medical Care poskytuje péči pacientům ve více než čtyřech tisících dialyzačních střediscích po celém světě a velice rádi ji zajistíme v některém z nich v rámci služby Prázdninová dialýza i vám. 

Mapu našich dialyzačních středisek naleznete na zde.

Kdo může využít služeb Prázdninové dialýzy?

Prázdninová dialýza je určena pacientům dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medicla Care na hemodialýze i peritoneální dialýze, kteří chtějí vycestovat do zahraničí, nebo cestovat v rámci České republiky. 

Službu rádi poskytneme i pacientům, kteří standardně nevyužívají péči dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medical Care, ale rádi by, v rámci svých cest využili. To znamená, že ji zajistíme na jakémkoliv našem dialyzačním středisku v České republice nebo v zahraničí.

Postup a podmínky

Zajištění služby Prázdninová dialýza je poskytována bezplatně, nicméně musí být splněny veškeré podmínky a vyřízení všech dokladů trvá nejméně dva měsíce. Začněte tedy svou dovolenou řešit s dostatečným předstihem.

 1. Místo a termín dovolené

  Vyberte si místo a termín své dovolené. Na našich internetových stránkách si můžete vybrat zemi, kterou chcete navštívit, a dialyzační středisko, kde by měla léčba probíhat. V případě, že chcete vycestovat do země mimo síť dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medical Care, rádi vám s výběrem střediska pomůžeme. Tuto službu z kapacitních důvodů poskytujeme pouze pacientům našich dialyzačních středisek. V této fázi ještě nedoporučujeme nákup zájezdu. Vyčkejte až na předběžné potvrzení po kroku číslo 3.

  Co se týká cestování po České republice na Slovensko, je možné kontaktovat místní dialyzační střediska společnosti Fresenius Medical Care přímo. Jejich seznam naleznete na internetových stránkách NephroCare.

 2. Dokumentace

  Pacient si připraví níže uvedené dokumenty (bez těchto dokumentů není možné oslovit dané zahraniční dialyzační středisko):

  1. Holiday Dialysis Request (HD Request)
   • o vyplnění požádejte svého lékaře
   • dokument je nutné vyplnit v anglickém jazyce a ve všech jeho částech
  2. General Terms and Conditions(Všeobecné podmínky; český překlad s notářským ověřením naleznete zde)
   • podepište anglickou verzi
  3. Patient Privacy Notice and Consent(Souhlas se zpracováním osobních údajů; český překlad s notářským ověřením naleznete zde)
   • podepište anglickou verzi
  4. Oboustrannou kopii Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC = karta pojištěnce) – pokud cestujete v rámci Evropské unie
  5. Oboustrannou kopii občanského průkazu nebo pasu – pokud cestujete mimo evropskou unii
    
 3. Komunikace s koordinátorkou

  Veškeré připravené dokumenty oskenujte a zašlete na e-mail: holidaydialysis.cz@fmc-ag.com minimálně dva měsíce před plánovanou dovolenou.

  Koordinátorka služby Prázdninová dialýza zpracuje zaslané dokumenty a zašle poptávku společně s dokumenty na zahraniční dialyzační středisko. Pokud má dané středisko volnou kapacitu v požadovaném termínu, vystaví předběžné potvrzení zahraniční dialýzy.

  Po obdržení předběžného potvrzení je možné provést nákup zájezdu.
   

 4. Finální potvrzení

  Pro získání finálního potvrzení musí pacient zaslat koordinátorce oskenovanou poslední sérii laboratorních výsledků.

  Tyto výsledky nesmí být v den první dialýzy v zahraničí starší 30 dnů.

  Jedná se o výsledky:

  • HIV 1+2,
  • HBSAg,
  • AntiHBs,
  • AntiHBc,
  • HCV,
  • MRSA (výtěr z nosu a krku).

  Koordinátorka pak tyto výsledky zašle na zahraniční středisko k prověření. Pokud jsou v pořádku, pacient obdrží finální potvrzení.

  Neobdrží-li zahraniční středisko kompletní výsledky v požadovaném termínu, neposkytne pacientovi dialýzu.

Platba za léčbu

Platba za léčbu závisí na konkrétních podmínkách dané země i dialyzačního střediska. Vždy je nutné se informovat u koordinátorky, která vám dané platební podmínky sdělí, ale až po obdržení předběžného potvrzení. Zde je základní rozdělení dle platebních podmínek:

 1. V rámci EU prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění je léčba bezplatná.
  Některá soukromá střediska ale požadují úhradu dialyzační léčby v plné výši, tedy bez možnosti použití Evropského průkazu zdravotního pojištění.
 2. Mimo země EU je vždy dialýza hrazená pacientem v plné výši.

Kontakty

Kontakt pro zájemce o službu Prázdninová dialýza v případě hemodialyzační léčby je holidaydialysis.cz@fmc-ag.com.

Kontakt pro zájemce o službu Prázdninová dialýza v případě peritoneální dialýzy je objednavky@fmc-ag.com.

Patients Travelling to the Czech Republic

Process and Conditions

The holiday dialysis service is provided free of charge; however, all conditions must be fulfilled, and a patient must keep in mind that processing all documents take at least two months. Start planning your holiday in advance.

 1. Place and Date

  Choose a place and date of your holiday. To find a Fresenius Medical Care dialysis centre look at the website.

  In this phase we do not recommend buying and paying for your holiday, please wait until receiving the preliminary confirmation, step no. 3.

 2. Documents

  The patient prepares all documents mentioned below:

  1. Holiday Dialysis Request (HD Request)
   • Ask your doctor to complete this document for you
   • All parts of the document must be filled in
  2. Coordination of Holiday Dialysis Treatments General Terms and Conditions
   • Signed by the patient
  3. Holiday Dialysis Coordination Patient Privacy Notice and Consent
   • Signed by the patient
  4. Scan of the patient’s EHIC (European Health Insurance Card), ID card or passport
    
 3. Final Confirmation

  All documents must be sent to the e-mail: holidaydialysis.cz@fmc-ag.com,  at least two months before your holiday.

  The coordinator processes the sent documents and contacts a dialysis centre in the Czech Republic. If the concrete dialysis centre has capacity for dialysis in the required period of time, the preliminary confirmation is made out.

  After receiving the preliminary confirmation, it is possible to pay for your holiday.

 4. Medical Record

  To receive the last confirmation, the patient must send a scan of the last set of lab results.

  In the day of the first dialysis in the Czech Republic, the medical record mustn’t be older than 30 days.

  Medical records include:

  • HIV 1+2,
  • HBSAg,
  • AntiHBs,
  • AntiHBc,
  • HCV,
  • MRSA.
    

  Our company requires official documents from an accredited medical lab.

  The concrete dialysis centre verifies the medical record. If it is all right, the patient receives the final confirmation.

  If a dialysis centre does not receive the complete medical record on time, it does not provide the dialysis treatment for a patient.

Treatment Payment

The treatment is free of charge for EU residents.

For non-EU residents (without EHIC card), one dialysis treatment costs at least 310 EUR. In case of complications, the costs of treatment can be increased.

The payment must be received before the first treatment via bank transfer. The holiday dialysis coordinator sends you an invoice in advance.

Contacts

The contact for patients interested in the Holiday Dialysis service in the case of hemodialysis treatment is holidaydialysis.cz@fmc-ag.com.

The contact for patients interested in the Holiday Dialysis service in the case of peritoneal dialysis is objednavky@fmc-ag.com.

Zkušenost pacienta pana Václava s prázdninovou dialýzou


Začátkem července letošního roku se naše rodina rozhodla navštívit hlavní město Polska. Baví nás poznávat metropole jednotlivých evropských zemí, a tak jsme letos zvolili Varšavu. Strávili jsme tam báječných pět dní, prohlédli jsme si historické centrum i moderní části města, navštívili jsme zajímavá muzea, opravdu jsme se ani chvilku nenudili. Dopřávali jsme si tradiční polská jídla, která nám velmi chutnala.

Jako dlouholetý pacient dialyzačního centra v Hlinsku v Čechách jsem potřeboval ve Varšavě absolvovat jednu dialýzu. To mi bylo umožněno v dialyzačním centru Varšava – Wolomin. Místní zdravotní personál i lékaři se ke mně chovali velmi vstřícně, dialýza proběhla naprosto bez problémů.

Rád bych touto cestou poděkoval personálu na mém domovském dialyzačním středisku v Hlinsku a koordinátorce prázdninové dialýzy. Díky jejich profesionální pomoci a nadstandardnímu pracovnímu nasazení mi zajistili dialýzu a já si mohl dopřát krásný rodinný výlet. Ostatním pacientům doporučuji udělat si radost a také vycestovat do zahraničí.