Časné stádium CKD

Lékař měřící krevní tlak ženy

Většina lidí v časném stádiu (G1až G3a) netrpí téměř žádnými obtížemi, případně pozoruje jen velmi neurčité příznaky. Z tohoto důvodu se na chronické onemocnění ledvin přichází jen obtížně. Správná léčba časného stádia CKD dokáže vývoji onemocnění zabránit, případně jej alespoň zpomalí. Proto je velmi důležité znát své stádium nemoci a jemu odpovídající příznaky a vědět, jak v této fázi postupovat.

CKD ve stádiu G1

Při CKD ve stádiu G1 je míra glomerulární filtrace (GFR) normální nebo zvýšená (1,5 ml/s nebo vyšší). Stádium G1 je nejmírnější formou chronického onemocnění ledvin a vůbec se nemusí projevit, protože pacienti netrpí žádnými obtížemi nebo nemají žádné příznaky.

CKD ve stádiu G2

Pacienti s CKD ve stádiu G2 mají mírné poškození ledvin, které se projevuje snížením míry glomerulární filtrace (GFR) na hodnotu 1,0 až 1,5 ml/s. Ani v tomto stádiu pacienti obvykle nepozorují žádné příznaky, které by signalizovaly poškození ledvin.

CKD ve stádiu G3a

Osoby s CKD ve stádiu G3a mají středně těžké poškození ledvin. Míra glomerulární filtrace (GFR) je při něm snížena na hodnotu 0,75 až 1,0 ml/s. Dokonce ani v tomto stádiu pacienti často nepozorují žádné příznaky, které by signalizovay poškození ledvin.

Co je dobré vědět?

V časném stádiu CKD je velmi důležité zpomalit vývoj CKD onemocnění ledvin a snížit riziko dalších komplikací. K zastavení nebo alespoň ke zpomalení vývoje onemocnění může stačit konzervativní léčba prostřednictvím zdravé životosprávy, speciální diety a léků. Informace o potravinách, kterým byste se měli v časném stádiu CKD vyhýbat, vám poskytne nutriční terapeut.

Viz strava s CKD

Váš ošetřující lékař by měl zařídit všechna vyšetření nezbytná ke stanovení diagnózy onemocnění ledvin. Měl by vám také předepsat léky, které vám pomohou zmírnit další problémy, například vysoký krevní tlak a zadržování vody. Hypertenze při CKD se může projevovat již ve stádiu G1. Nechte si krevní tlak pravidelně měřit svým lékařem.

Co mohu dělat?

Následující preventivní opatření vám pomohou ochránit vaše ledviny a zachovat jejich funkci: 

 • Zjistěte si všechny dostupné informace o chronickém onemocnění ledvin (CKD) a o tom, jak zpomalit jeho vývoj.
 • Dodržujte termíny pravidelných kontrolních vyšetření u svého lékaře.
 • Užívejte všechny léky předepsané vaším lékařem. Jsou velmi důležité pro vaše zdraví a pocit pohody. Zejména v případě cukrovky (diabetu) a/nebo vysokého krevního tlaku pečlivě dodržujte doporučený léčebný postup.
 • Některá onemocnění ledvin jsou dědičná; pokud se takové nemoci vyskytly ve vašem příbuzenstvu, řekněte o tom svému lékaři.
 • Pokud si povšimnete jakýchkoli změn ve svém močení (např. změny barvy nebo zápachu moči, nebo jiných potíží), řekněte o tom svému lékaři..
 • Přečtěte si pozorně příbalové letáky u léků, které užíváte, a proberte se svým lékařem, zda je bezpodmínečně nutné užívat léky významně zhoršující funkci ledvin.
 • Jezte a pijte zdravě (konkrétní rady vám poskytne nutriční terapeut).
 • Přestaňte kouřit.
 • Omezte konzumaci alkoholu.
 • Snižte nadbytečnou hmotnost.
 • Udržujte se v kondici pravidelným cvičením.
Související témata

V pozdním stádiu CKD (3b, 4 a 5) je funkce vašich ledvin velmi snížená.

Dodržování vyvážené stravy je velmi důležité a pomáhá oddálit rozvoj nemoci.