Na dialyzačním středisku

Interiér dialyzačního střediska s několika prázdnými lůžky
Upozornění návštěvníků našich dialyzačních středisek

Žádáme vás o pochopení, neboť musíme přísně omezit vstup členů rodiny a pečovatelů do našeho dialyzačního střediska během epidemie COVID-19.

Pokud doprovázíte člena vaší rodiny, v ideálním případě vůbec nevstupujte do prostor dialyzačního střediska. Pokud je váš vstup nutný, řiďte se prosím pokyny personálu střediska.

Vstup na dialyzační sál je přísně omezen, je možný jen v odůvodněných případech se souhlasem zdravotnického personálu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud doprovázíte člena vaší rodiny za účelem fyzické pomoci, náš tým je připraven poskytnout veškerou fyzickou asistenci.

Chování v čekárně v době epidemie COVID-19

Personál střediska je vyškolen v postupech pro zvládnutí infekce. Obzvlášť během epidemie onemocnění COVID-19 vás žádáme, abyste za těchto okolností věnoval(a) zvýšenou pozornost pravidlům chování v čekárně a dialyzačním středisku a dodržoval(a) ji.

 • Bude zkontrolována vaše teplota a možné příznaky.
 • Můžete být požádáni, abyste se z preventivních důvodů izolovali od ostatních.
 • Umyjte/dezinfikujte si ruce včetně AV fistule přímo po příjezdu na dialyzační středisko a před odjezdem.
 • Neshlukujte se kolem dávkovače.
 • Při pohybu po dialyzačním středisku dodržujte odstup minimálně 1,5 m od ostatních.
 • V čekárně dodržujte mezi sebou dostatečný prostor.
 • Snažte se vyhnout zbytečnému pohybu.
 • Snažte se nedotýkat povrchů a nábytku.
 • Počkejte na vyzvání personálem ke vstupu na sál.
 • Pozdravte ostatní z dálky a vyhněte se fyzickému kontaktu.
 • V dialyzačním středisku nejezte ani nepijte.
 • Viry mohou zůstat na všech objektech.
 • Omezte přinášení novin, tabletů (či podobných věcí).
 • Nepůjčujte si noviny apod. a ani je zde nenechávejte pro ostatní

Dialýza doma

Pokud podstupujete domácí hemodialýzu (HHD) nebo peritoneální dialýzu (PD), zvažte také naše doporučení týkající se prevence, pobytu doma, společenského odstupu při dodržování vašeho denního režimu v oblasti výživy a fyzického cvičení. Dodržujte také doporučení společenského odstupu min. 1,5 m, když podstupujete léčbu.

Doporučujeme vám, abyste si vytvořili léčebný plán pro případ, že by váš ošetřovatel mohl být infikován koronavirem. Ujistěte se, že víte, kdo vám může pomoci s vaší léčbou.

Kromě toho prosím vezměte se svým lékařem v úvahu následující aspekty:

 • Zkontrolujte, zda máte dostatek zásob léků a léčebných prostředků.
 • Zkontrolujte rozvržení a zajištění pravidelných kontrol.
 • Pokud trpíte příznaky COVID-19, informujte pracovníky dialyzačního střediska.
Související témata

Tipy, jak postupovat při pobytu doma v nedialyzačních dnech

Doporučení preventivních opatření v každodenní praxi