Informace o koronaviru

Lékař hovoří s pacientem
Důležité informace pro naše pacienty týkající se onemocnění COVID-19

Shrnuli jsme pro vás některé důležité informace. Na dialyzačním středisku můžete momentálně a také v blízké době zaznamenat změny. I během epidemie zůstanou dialyzační střediska otevřená a náš dodavatelský řetězec je stabilní. Zdravotnický personál na středisku je vyškolen v postupech pro zvládání infekce. Na základě stanovení střediska nebo vaší zdravotní anamnézy mohou pracovníci střediska pozměnit vaše obvyklé ošetření. Dbejte prosím všech pokynů. Máte-li jakékoli otázky, nejasnosti nebo dostanete-li se do situace, kdy členové rodiny nebo lidé ve vašem okolí přijdou do kontaktu s virem, kontaktujte vaše dialyzační středisko.

COVID-19

Koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19) je nový respirační virus šířící se po celém světě, který způsobuje potíže od běžného nachlazení až po vážnější onemocnění, jako je například závažný akutní respirační syndrom. Většina lidí se z nemoci zotaví, aniž by potřebovala jakoukoli zvláštní léčbu. Přenáší se kapénkami, které člověk šíří do okolí při kašlání nebo kýchání, nebo dotykem kontaminovaného povrchu rukou a následným kontaktem ruky s očima, nosem nebo ústy.

Je čas zaměřit se na prevenci.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na personál dialyzačního střediska.

Všímejte si příznaků

Příznaky onemocnění COVID-19 jsou velmi podobné chřipce. Pravidelně kontrolujte, zda nemáte tyto příznaky:

 • horečka,
 • kašel,
 • dušnost.

 

Kromě toho se mohou objevit následující příznaky: 

 • bolesti svalů, 
 • bolest hlavy, 
 • únava, 
 • bolest v krku, 
 • průjem. 

Pokud zaznamenáte tyto příznaky, obraťte se telefonicky na dialyzačního středisko a požádejte o pomoc jeho personál. 

Co dělat, když se cítíte nemocní:

 • Pokud se cítíte nemocní již doma, kontaktujte prosím své dialyzační středisko.
 • V případě život ohrožujících stavů, kontaktuje linku 155 a postupujte podle jejich doporučení.
 • Nechoďte přímo do zdravotnického zařízení nebo na pohotovost s výjimkou naléhavých případů.
 • Pokud jste na dialyzačním středisku: Nevstupujte na dialyzační sál, dokud vás předtím neprohlédne náš personál.
 • Nevstupujte na středisko bez roušky či respirátoru.
 • Je-li vám doporučeno na středisko přijít, budete oddělen(a) od ostatních pacientů, aby se omezilo riziko šíření viru na ostatní. Personál střediska bude mít na sobě ochranný oděv a obličejové masky.

Na základě vašich symptomů, situaci na středisku nebo vaší anamnézy mohou pracovníci střediska změnit postupy, na které jste zvyklí. Dodržujte prosím jejich pokyny.

Související témata

Doporučení preventivních opatření v každodenní praxi

Upozornění a etiketa pro návštěvníky dialyzačních středisek Fresenius Medical Care