Zkušenosti zaměstnanců

Tým NephroCare
Práce na dialyzačním středisku není jen běžná rutina.

Když jsme se bavili s kolegy z ostatních zemí, říkali, že si tuto profesi vybrali sami. Že práce na dialyzačním středisku je jejich vášní, ošetřování pacientů je staví před různé výzvy a přináší jim uspokojení.