Práce sestry

Proč si vybrat dialýzu

Rozhodli jste se pro práci v oblasti dialýzy nebo chcete změnit oblast působnosti

Profesní hodnota

Práce sestry v oblasti dialýzy představuje smysluplný způsob, jak získat profesní hodnotu hned od začátku. Ve většině zemí jsou dialyzační sestry vysoce vážené a náborovými pracovníky velmi žádané nejen v oblasti dialýzy, ale i v jiných ošetřovatelských profesích. Po úplném zaškolení dokáže dialyzační sestra pracovat v jakémkoli dialyzačním středisku prakticky kdekoli na světě.

Náplň práce a dovednosti

Jako dialyzační sestra budete mít příležitost uplatnit veškeré ošetřovatelské dovednosti a podstatně zlepšíte své schopnosti při práci s lidmi. Budete pracovat v prostředí, kde se lidé vzájemně podporují a kde budete při péči o pacienty využívat moderní technologie a nástroje. 

V dialyzačních střediscích pracují sestry v týmech, které si práci organizují nezávisle.

Školení

V NephroCare jsme přesvědčeni o důležitosti kontinuálního vzdělávání. Odborná příprava začíná hned po nástupu. V rámci našeho základního programu školení dialyzačních sester (akreditovaného společností EDTNA/ERCA) vám bude přidělen mentor, který vám bude dělat průvodce v prvních třech měsících, ale k ruce vám zůstane i poté. Čeká vás praktické školení i teoretické kurzy, díky kterým budete postupně prohlubovat své know-how. Později se vzdělávání přesune do fáze příslušného výcviku.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Práce v dialyzačním středisku umožňuje optimální uspořádání rodinného života. Budete pracovat v systému plánovaných směn, který umožňuje mnohem větší časovou flexibilitu ve srovnání s ostatními ošetřovatelskými povoláními. Práce o nedělích a noční směny u nás neexistují.

Práce v týmu

Personál dialyzačního střediska je složen převážně ze sester. Ty se na sebe musí umět vzájemně spolehnout a umět si vyhovět. Dialyzační sestry navíc spolupracují s dalšími odborníky, kteří jsou součástí dialyzačního střediska. Jedná se například o lékaře, psychology, sociální pracovníky a odborníky na výživu. Tým je tedy skutečně multidisciplinární.

Dopad na život pacientů

Budete znát své pacienty, starat se o ně a navazovat dlouhodobé vztahy. Stanete se nedílnou součástí jejich životů a výrazným způsobem se můžete podepsat na jejich spokojenosti. A uvidíte výsledky kvalitní péče, kterou poskytujete.

Proč si vybrat NephroCare?

Pracujete v oboru dialýzy a hledáte novou výzvu

Školení

V NephroCare jsme přesvědčeni o důležitosti kontinuálního vzdělávání. Odborná příprava začíná hned po nástupu. V rámci našeho základního programu školení dialyzačních sester (akreditovaného společností EDTNA/ERCA) vám bude přidělen mentor, který vám bude dělat průvodce v prvních třech měsících, ale k ruce vám zůstane i poté. Čeká vás praktické školení i teoretické kurzy, díky kterým budete postupně prohlubovat své know-how. Později se vzdělávání přesune do fáze příslušného výcviku.

Kvalita a bezpečnost

Jako poskytovatel dialyzační péče s bohatými zkušenostmi máme zavedené postupy a standardy. Hned od začátku budete pracovat v dobře organizovaném prostředí.

„Standardy NephroCare v oblasti správné dialyzační péče“ a „Hygiena a prevence infekcí“ spolu s osvědčenými postupy v těchto oblastech tvoří klíčové zásady kvalitní ošetřovatelské péče zvyšující bezpečnost dialyzačních středisek pro pacienty i zaměstnance.

Pracovní prostředí

Střediska NephroCare se vyznačují velmi harmonickým pracovním prostředím – vše začíná již architektonickými standardy, které se promítají do prostorového řešení a organizace dialyzačních středisek. Toto organizované a velmi komfortní prostředí při každodenní práci oceníte.

Naše činnost je založena na standardizovaných postupech, jasně definovaných rolích a špičkové organizaci systému směn a úkolů. U nás se budete cítit vítaní.

Kariérní rozvoj

Na středisku NephroCare můžete kariéru rozvíjet mnoha způsoby. Můžete se specializovat na řízení dat a kvality, hygienu, školení a mentoring a v rámci svého dialyzačního střediska či centrály můžete i povýšit na vyšší pozice. Většinu našich ošetřovatelsko-manažerských funkcí zastávají sestry rekrutované z našich středisek. A když se třeba rozhodnete pro jiné zaměstnání, zkušenost s prací v NephroCare bude mít ve vašem životopisu váhu.

Zapojení do vědecké komunity

Jsme přesvědčeni, že sestry by měly své odborné poznatky sdílet a podílet se na vědeckém rozvoji této profese. Proto všechny naše sestry, které se angažují ve vědecké činnosti, podporujeme v účasti na mezinárodních konferencích EDTNA/ERCA. Pokud jste se takové konference zúčastnili, nejspíš jste již naše postery či přednášky zaznamenali.

Related topics

Mise a vize, mezinárodní síť, možnosti a hodnoty sítě NephroCare, která je poskytovatelem služeb společnosti Fresenius Medical Care.

Na následujících stránkách naleznete osobní zkušenosti lidí pracujících pro NephroCare.