Cévní přístup

Cévní přístup – vaše ”záchranné lano”

Před zahájením hemodialýzy potřebujete mít vytvořen cévní přístup. Jedná se o místo na vašem těle – nejčastěji na horní končetině, odkud se bude krev z vašeho těla při dialýze odvádět a vracet se zpět. Aby bylo možné během hemodialýzy vyčistit dostatečné množství krve, musí cévní přístup umožňovat průtok velkého objemu krve.

Nejběžnějším druhem trvalého přístupu do krevního řečiště pacientů na hemodialýze je arteriovenózní fistule (A-V zkrat či AVF spojka).

Fistule se vytvoří pod kůží propojením žíly s tepnou. Tím se zvýší množství krve protékající danou žílou, díky čemuž žíla zesílí. Tím je umožněno snadnější opětovné zavádění jehel pro provádění dialýzy. 

Proces, během něhož fistule zesiluje a zvětšuje se natolik, aby bylo možné do ní aplikovat jehly, se nazývá zrání žíly. Tento proces trvá obvykle čtyři až šest týdnů.

Alternativou ke zkratu je graft (štěp). Ten se vytvoří spojením tepny a žíly pomocí syntetického materiálu (umělé cévky). Po zákroku trvá asi tři až čtyři týdny, než lze graft použít k dialýze.

Oba druhy přístupů vytváří lékař na operačním sále. Dobrý cévní přístup je základem pro kvalitní hemodialyzační léčbu. Znamená to, že se zásadním způsobem podílí na vašem zdravotním stavu a celkové životní pohodě. Proto o cévním přístupu často hovoříme jako o „záchranném lanu“ – životadárném spojením mezi vaším tělem a umělou ledvinou.

Jestliže váš cévní systém založení fistule neumožňuje, lékař vám zavede do krční žíly plastovou trubičku, tzv. katétr, jejíž konec je vyveden pod kůží na přední straně hrudníku. Tomuto katétru se říká permanentní.

Životnost své VF spojky můžete prodloužit tím, že se o ni budete dobře starat. Dobrou péčí se rozumí dodržování hygienických pokynů a pravidelné kontroly cévního přístupu (např. poslechem zvuku krevního řečiště) a sledováním, které umožní detailnější hodnocení cévního přístupu. Další informace o cévním přístupu a péči o něj naleznete:

CVC

Centrální venózní katétr je další forma přístupu používaná pro dialýzu. Katétr je měkká trubice, kterou lékař zavádí do velké žíly na těle, obvykle na krku nebo hrudníku. Katétr má dvě připojovací strany. Prostřednictvím jedné připojovací strany je krev odebírána z těla k provedení dialýzy a druhou připojovací stranou se vyčištěná krev vrací zpět do těla.

Související témata

Find out why you need a fistula for dialysis treatment.

Pacienti mají možnost si dialyzační středisko vybrat sami. . Všechna střediska však nejsou stejná a je důležité, abyste zvolili místo, kde se budete cítit dobře a v bezpečí. Zde uvádíme několik tipů, na co se při výběru dialyzačního střediska můžete zaměřit.