Zkušenosti pacientů

Nechte se inspirovat životy druhých

V současné době žijí po celém světě statisíce lidí s chronickým onemocněním ledvin. A každý z nich má svůj jedinečný příběh. Požádali jsme několik našich pacientů, aby s námi sdíleli své neobyčejně zajímavé příběhy. Někteří z těchto pacientů se léčí hemodialýzou, další podstupují domácí léčbu a jiní žijí s transplantovanou ledvinou. Mají však společnou jednu věc: dokázali překonat mnoho překážek a vrátit se k plnohodnotnému a aktivnímu životu.
 

Dialýza v pohodlí domova

Čeští pacienti mají k dispozici ucelený balíček služeb, které jim zajišťují komplexní dialyzační péči z pohodlí jejich domova včetně 24hodinového technického servisu, a to s možností volby některé z moderních léčebných metod – domácí hemodialýzy či peritoneální (břišní) dialýzy. Domácí léčba přináší pacientům pocit flexibility, která jim umožňuje prožít jejich život lépe a trávit více času svými koníčky a se svou rodinou. 

Dialýza na dialyzačním středisku

Dialýza na středisku vám dává jistotu, že lékaři a další personál budou na vaše pravidelné dialyzační ošetření dohlížet. Hemodialýza na středisku obvykle probíhá třikrát týdně a každá terapie trvá přibližně 4–5 hodin. K tomu je třeba přičíst čas na dopravu do střediska a zpět.

Transplantace

Transplantace je důležitým tématem pro tisíce lidí s chronickým selháním ledvin na celém světě. Pro ty, kteří dostanou ledvinu od dárce, znamená transplantace šanci na svobodnější život s určitými, například dietními, omezeními. Je to složitá otázka, která vyžaduje dostatek času a informace k tomu, aby pacient zvážil všechny možnosti a správně se rozhodl.

Související témata

Hemodialýzu lze podstupovat nejen na dialyzačním středisku, ale také v pohodlí svého domova. Přečtěte si více o této možnosti léčby.

Peritoneální břišní dialýza, stejně jako domácí hemodialýza, je možností pro pacienty, kteří se chtějí léčit v pohodlí svého domova.