Pozdní stádium CKD

Lékař předávající recept pacientovi
V pozdním stádiu CKD (G3b až G5) je funkce vašich ledvin velmi snížená

Kvůli ztrátě schopnosti ledvin plnit všechny své důležité funkce se v těle začíná hromadit voda a odpadní látky.

 

V tomto stádiu CKD je důležité udělat vše, co je možné, aby se zpomalil vývoj onemocnění směrem k úplnému selhání ledvin. Pokud ledviny selžou, znamená to, že fungují na méně než 10 nebo 15 procent normálního stavu. V takovém případě je nutné ztrátu jejich funkce nahradit umělou ledvinou (dialýzou) nebo transplantací ledviny. Přesné určení okamžiku, kdy je nutné zahájit dialýzu, závisí na řadě faktorů (např. na druhu základního onemocnění ledvin, stavu podvýživy, přítomnosti chudokrevnosti apod.). Dodržujte pokyny svého lékaře.

CKD ve stádiu G3b

Stádium G3b patří do pozdní fáze CKD. Osoby s CKD ve stádiu G3b mají středně těžké poškození ledvin, přičemž GFR je snížena na 0,5 až 0,75 ml/s.

Mezi běžné příznaky, které se mohou v tomto stádiu CKD objevit, patří nízký počet červených krvinek (chudokrevnost), podvýživa, bolesti kostí, necitlivost nervů, obtíže se soustředěním a celkově zhoršený stav pohody.

CKD ve stádiu G4

Při CKD ve stádiu G4 jsou ledviny poškozeny natolik, že GFR klesne na 0,25 až 0,5ml/s. Kromě výše zmíněných obtíží patří mezi nejčastější příznaky stádia G4 bolesti kostí, syndrom neklidných nohou, svědění pokožky a chudokrevnost (anémie). Anémií označujeme nedostatek červených krvinek, který vede k únavě, neschopnosti se soustředit, nechutenství, otokům, zejména nohou a očních víček, zadýchávání abledosti kůže.

CKD ve stádiu G5

Osoby s CKD ve stádiu G5 mají závažné poškození ledvin způsobující snížení GFR pod hranici 0,25 ml/s. Ledviny téměř zcela sníží všechny své funkce až na úroveň, kdy je nutné zahájit léčbu s cílem jejich funkci nahradit.

Co je dobré vědět?

V pozdním stádiu CKD se svým lékařem vyzkoušíte vše, co je možné, aby se zpomalil vývoj onemocnění směrem k úplnému selhání ledvin. Správná dieta a užívání léků jsou důležitější, než kdy dříve.

Viz Výživa pacientů s CKD

Kromě toho byste měli začít uvažovat o léčbě nahrazující funkci ledvin. O různých způsobech této léčby se informujte s předstihem, abyste měli dostatek času podstoupit příslušné kroky. Ztracenou funkci ledvin mohou nahradit tři odlišné způsoby léčby:

Transplantace ledvin
Hemodialýza
Peritoneální dialýza

Co mohu dělat?

Abyste co nejvíce oddálili nutnost zahájení léčby selhání ledvin některým z výše uvedených způsobů, ale zároveň si ponechali možnost volby kterékoliv z nich, měli byste dodržovat následující doporučení. 

  • Pravidelně navštěvujte svého nefrologa.
  • Pokud se objeví výrazné změny vašeho zdravotního stavu (např. příznaky podobné chřipce, nezvyklé nové nebo zhoršující se příznaky), vyhledejte lékaře.
  • Zeptejte se svého nefrologa na podrobnosti týkajícící se jednotlivých způsobů náhrady funkce ledvin a společně vyberte takovou, která vám bude vyhovovat nejvíce. Začněte včas s přípravnými kroky.
  • Užívejte všechny léky předepsané vaším lékařem. Jsou velmi důležité pro vaše zdraví a pocit pohody. Zejména v případě cukrovky (diabetu) a/nebo vysokého krevního tlaku pečlivě dodržujte doporučený léčebný postup.
  • Upravte své stravování (konkrétní doporučení vám poskytne nutriční terapeut).
  • Přestaňte kouřit.
  • Omezte konzumaci alkoholu.
  • Udržujte se v kondici pravidelným cvičením.
  • Informujte se o očekávaných změnách životosprávy a nebojte se ptát na podrobnosti..
  • Zapojte se aktivně do léčby svého onemocnění ledvin.
Související témata

Find out the basics of kidneys: which are the kidney functions, what happens when the kidneys fail, risk factors and symptoms and what can be done when the kidneys fail. Seznamte se se základními informacemi o ledvinách: jaké jsou funkce ledvin, co se stane v případě selhání ledvin, rizikové faktory a příznaky onemocnění ledvin a co lze dělat v případě jejich selhání.

Léčbu hemodialýzou zajišťuje řada středisek a nemocnic.