Speciální služby

Dialyzační střediska Fresenius Medical Care nabízejí svým pacientům kromě dialyzační léčby i celou řadu speciálních služeb před, během i po ukončení vlastního dialyzačního výkonu.

Ke standardní léčebné péči při dialýze patří např. tyto služby: laboratorní rozbory krve, specializovaná lékařská vyšetření, spolupráce s transplantačními centry, program péče o cévní přístup, prevence rozvoje kostní choroby, program efektivní léčby renální anemie apod.

O dalších službách čtěte v následujících kapitolách.

Svou spokojenost se službami můžete vyjádřit písemně. Stejně tak své připomínky, náměty či stížnosti nám můžete předat prostřednictvím tzv. Modrých schránek, které jsou umístěny v každém středisku.

Sociální pomoc a psychologická podpora

Na každém dialyzačním středisku je k dispozici kompetentní sociální pracovník, který poskytuje pacientům informace v oblasti sociální péče a služeb. Seznamuje pacienty s podmínkami pro splnění nároků na sociální dávky, péči či pomůcky, pomáhá s vyplňováním formulářů, směruje pacienty na kontaktní místa sociálních služeb apod.

Dialyzační střediska nabízejí pacientům také možnost odborné psychologické podpory, a to buď prostřednictvím klinické psycholožky společnosti Fresenius Medical Care, nebo externích psychologů.

Informujte se o možnostech této pomoci u zdravotnického personálu přímo na vašem středisku.