Dialyzační péče

Poskytovatel více modalit

Na základě mnohaletých zkušeností a osvědčených postupů může sdílení systému NephroCare poskytnout kompletní dialyzační terapie pro každého z dialyzovaných pacientů – a na základě různých terapeutických plánů i výběr z kompletní řady terapií – v centrech, v domácím prostředí i v nemocnicích.

Hemodialýza

Hemodialýza (HD) zahrnuje externí filtrování krve přes dialyzační zařízení.

V dialyzačních střediscích NephroCare se snažíme poskytnout všem pacientům co nejlepší možnou léčbu vzhledem k jejich potřebám a fyzickému stavu.

Peritoneální dialýza (PD)

Při peritoneální dialýze se jako nástroj k dialýze využívá část pobřišnice. Voda a rozpustné látky jsou schopny odloučit se z krve do dialyzátu přes membránu pobřišnice. Katétr zůstává stále na svém místě po celou dobu peritoneální dialýzy pacienta. Když se dialyzát nachází v peritoneální dutině, dochází k odstranění odpadních produktů a nadbytečné vody, dokud koncentrace rozpustných látek v krvi a v dialyzátu nebudou ve vyváženém stavu.

REFERENCES

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.

Související témata

Chceme dostát závazku společnosti Fresenius Medical Care vytvářet pro pacienty se zhoršenou funkcí ledvin budoucnost, která stojí za to.