Dialýza na středisku

Vaše první dialýza

Představa léčby dialýzou může zpočátku vyvolávat určité obavy. Ze začátku pro vás bude všechno nové. Nemusíte se však ničeho obávat. Váš NephroCare tým udělá vše pro to, aby pro vás léčba byla co nejpohodlnější.

Brzy se budete v dialyzačním středisku cítit “jako doma“. Seznámíte se s ostatními pacienty, osvojíte si všechny rutinní úkony související s dialýzou, a zejména budete v pravidelném kontaktu s vašimi sestrami a lékaři, na které se můžete kdykoliv obracet s vašimi dotazy, přáními i starostmi. Váš tým NephroCare ví, že otevřenost a vzájemný respekt jsou důležitými pilíři dialyzační péče. Zásadní je však týmová práce. Pacienti hrají stejně důležitou roli jako jejich pečovatelé.

Pacienti jsou před zahájením dialyzační léčby proškoleni v rámci vzdělávacího programu Kidney Options. Bezprostředně před nástupem mají možnost v doprovodu lékaře či zdravotní sestry navštívit své dialyzační středisko, kde si mohou vše prohlédnout a kde také obdrží podrobné informace o průběhu návštěvy, včetně doporučení, co je dobré vzít si na středisko s sebou, co si obléci apod.

Během prvního roku na dialýze se dozvíte spoustu informací. Naučíte se, jak dialyzační léčbu zahrnout do svého života a jak se přizpůsobit změnám.

Dialýza se stane součástí vašeho každodenního rytmu a vy postupně zjistíte, že v řadě věcí se váš život od minulých dob příliš neliší.

Příprava doma

Příprava na dialýzu začíná již doma. Je proto třeba mít zejména na paměti:

Načerpejte dopředu energii!

 • Doporučujeme vám, abyste si před odchodem z domova dali něco malého k jídlu, protože na dialýzu budete potřebovat hodně energie.
 • Zvláště důležitá je ve dnech dialýzy SNÍDANĚ. Zde uvádíme příklady pro dobrý start do celého dne:
  • vařené vejce na hniličko, 3 plátky šunky, pečivo – chléb, toust, džem,150 ml čaj
  • závin z taženého těsta s jablkem a tvarohem + 150 ml čaj
  • tvarohová bábovka + 150 ml čaj
 • Nutriční terapeutka nebo koordinátorky výživy vám vždy rády poradí s vhodným výběrem potravin a pokrmů.

Co si vzít na dialýzu s sebou?

 • Čisté a pohodlné oblečení a obuv. Mějte prosím na paměti, že váš cévní přístup musí zůstat snadno přístupný, proto si neoblékejte oděv s úzkými rukávy a neberte si šperky.
 • V případě potřeby vám na středisku zapůjčíme deku a polštář.
 • Vezměte si s sebou něco pro zábavu: knihu, časopisy, křížovky, notebook, CD přehrávač se sluchátky apod.
 • Pokud vám vadí jasné světlo, vezměte si sluneční brýle. Dialyzační sál musí být z bezpečnostních důvodů dobře osvícen.
 • Lehkou svačinu (občerstvení také dostanete od společnosti Fresenius Medical Care).
 • Na dialýzu si s sebou berte vždy jen minimum cenností.

Nezapomeňte, že vás všemi kroky provede váš tým NephroCare. Pokud budete mít jakékoli otázky, pomůže vám. Budete-li vědět, co čekat, sníží se vaše napětí a budete se cítit pohodlněji. 

Přesný postup jednotlivých činností se může ve střediscích lišit. Obecně se setkáte s následujícími kroky a postupy.

Po příchodu

 • Před samotnou dialýzou je potřeba provést několik důležitých úkonů. Dostavte se proto prosím 15 minut před začátkem dialýzy.
 • Při příchodu se ohlaste u sester.
 • Pokud vás doprovází někdo z vašich příbuzných či přátel, může na vás počkat v čekárně.
 • Váš ošetřující lékař s vámi bude pravidelně hovořit o vašem zdravotním stavu a vaší léčbě.
 • V šatně si můžete do skříňky odložit své oblečení, obuv a další osobní předměty.
 • Nezapomeňte si s sebou vzít klíč od skříňky. Vezměte si s sebou něco ke čtení.
 • Na dialyzační sál si prosím neberte věci, které nebudete potřebovat.

Před dialýzou – příprava na dialýzu

 • Dokud vás sestra nezavolá na dialyzační sál, zůstaňte prosím v čekárně.
 • Mějte prosím na paměti, že sestra postupuje podle předem stanoveného plánu, proto může trvat několik minut, než na vás přijde řada.
 • Při vstupu na dialyzační sál si umyjte paži s cévním přístupem teplou vodou a mýdlem. Paži si osušte jednorázovým ručníkem.
 • Základní úkony před vlastní dialýzou mohou začít. Nejprve budete zváženi.
 • Sestra vám následně ukáže vase dialyzační místo.

Během léčby

Pohodlně se usaďte do křesla či uložte na lůžko. Sestra vám změří:

 • krevní tlak
 • pulz
 • teplotu, pokud máte zavedený žilní katétr
 • Pokud máte zdravotní potíže, nahlaste je prosím ihned sestře nebo lékaři.
 • Lékař či sestra vyhodnotí váš zdravotní stav a nastaví parametry léčby podle vašich potřeb.
 • Sestra vyhodnotí stav vašeho cévního přístupu.
 • Sestra vás připojí k dialyzačnímu přístroji.
 • Během zákroku vám bude sestra pravidelně kontrolovat krevní tlak a pulz. Kdykoliv při kontrole jí můžete říci, jak se cítíte. 
 • Během dialýzy obdržíte léky.
 • Budete-li během dialýzy cokoliv potřebovat, obraťte se na kohokoliv z přítomného personálu – rádi vám pomůžeme.
 • Během dialýzy můžete sledovat televizi a můžete se také zdarma připojit k internetu. Heslo k wi-fi připojení vám sdělí sestra.
 • Během dialýzy obdržíte od naší společnosti svačinu a připraveny jsou pro vás i nápoje – káva, čaj, voda.
 • Po uplynutí doby dialýzy vás sestra odpojí od dialyzačního přístroje.

Po léčbě

 • Po ukončení dialýzy zůstanete několik minut sedět v křesle – bude nutné přidržovat si náplast na ráně.
 • Dříve než opustíte dialyzační křeslo, sestra vám znovu změří tlak.
 • Nevstávejte příliš rychle - váš krevní oběh může být oslabený.
 • Pohybujte se velmi opatrně.
 • Budete znovu zváženi, aby bylo možno zkontrolovat, kolik přebytečné vody vám bylo během dialýzy odstraněno.
 • Před opuštěním dialyzačního sálu si prosím umyjte ruce a váš cévní přístup.
 • Můžete odejít do šatny.
 • V čekárně vyčkáte na odvoz domů.

Péče o sebe na středisku

Dialyzační léčba vyžaduje týmovou spolupráci pacientů a zdravotnického personálu. Pacienti jsou zodpovědni za užívání léků, své pohybové aktivity, zdravé stravování, řízení příjmu tekutin a péči o své tělo. Dialyzační léčba je obvykle vykonávaná zdravotníky na dialyzačním středisku.

Pacienti, kteří chtějí převzít vice zodpovědnosti v jejich dialyzační léčbě, mohou o sebe take pečovat přímo na středisku. Společně se zdravotníky se pacienti mohou naučit, jak převzít několik kroků dialyzační léčby. Po školení tým společně rozhodne, jaké úkoly v rámci dialyzační léčby může pacient v budoucnu zvládnout sám. Tým na dialyzačním středisku je vždy k dispozici, aby v případě potřeby pomohl.

Noční dialýza na středisku

Noční dialýza je hemodialyzační léčba, která probíhá přes noc. Léčba trvá déle a provádí se, když pacient spí. Obvyklá doba léčby je 6 až 8 hodin a je prováděna třikrát týdně. Noční dialýzu lze provádět doma nebo ji lze provádět také na dialyzačním středisku, které nabízí program noční dialýzy.

Související témata

Pacienti mají možnost si dialyzační středisko vybrat sami. . Všechna střediska však nejsou stejná a je důležité, abyste zvolili místo, kde se budete cítit dobře a v bezpečí. Zde uvádíme několik tipů, na co se při výběru dialyzačního střediska můžete zaměřit.

Find a dialysis centre in your city.