O co se snažíme

Physician and patient looking at tablet
Náš závazek NephroCare

Podstupování dialýzy může mít podstatný vliv na kvalitu života pacienta. Proto je jedním z našich cílů podporovat pacienty s cílem zlepšit jejich zdravotní stav tak, aby mohli pokračovat v tom, na čem jim nejvíce záleží. Jako velká mezinárodní síť poskytování péče v oblasti dialýzy nabízíme dialyzační péči v řadě zemí světa.

Filozofií NephroCare je:

  • plnit závazek společnosti Fresenius Medical Care k vytváření předpokladů ke zvýšení kvality dalšího života pacientů s onemocněním ledvin,
  • podporovat prevenci a zpomalovat progresi chronického onemocnění ledvin,
  • poskytovat dokonalejší péči o pacienty s onemocněním ledvin v souladu s vnitrostátními a mezinárodními směrnicemi,
  • podporovat úzkou transparentní spolupráci mezi nefrology, nemocnicemi, praktickými lékaři, poskytovateli zdravotní péče a pacienty,
  • umožnit pacientům s chronickým onemocněním ledvin zajistit si lepší budoucnost ve spolupráci s NephroCare jako spolehlivým partnerem.

Hodnotový systém NephroCare je řešením vyvážení standardizovaných procesů a lokálních požadavků na celkové a plně propojené dialyzační systémy, který umožňuje výběr nejvhodnějšího přístupu pro každého pacienta v celé naší síti.

Angažovanost pacientů

Podpora pacientů má pozitivní vliv na emocionální a fyzický stav pacientů a následně na jejich chování, spokojenost a dodržování léčby.

S pacienty neustále komunikujeme, abychom pochopili, na čem jim nejvíce záleží, a abychom je podpořili v oblastech souvisejících se zdravotní péčí:

• Úvod do dialýzy
• Vzdělávání v oblasti výživy
• Péče o fistuli
• Potřeba zůstat aktivní
• Koordinace dialýzy během dovolené

Více informací naleznete v části pro naše pacienty.

Infrastruktura střediska

K poskytování standardizovaného ošetření v rámci nastavení orientovaných na pracovní postupy je pro nás klíčové navrhovat nejlepší možné klinické postupy s uspořádáním pracoviště šitým na míru a používat kvalitní dialyzační prostředky.

Díky nastavení klinické infrastruktury se snažíme zajistit správnou hygienu, bezpečnost a optimalizovaný dohled nad pacienty.

Lékaři, zdravotní sestry a specialisté

Vysoce motivovaní, vyškolení a zkušení lékaři, zdravotní sestry a specialisté jsou klíčem v poskytování renální péče o pacienty.

V klinickém prostředí nestačí jen technologie a lékařské znalosti. Naši odborníci se starají i o lidskou a emocionální stránku pacientů.

Viz možnosti léčby.

Řízení kvality

Dosažení příslušné integrace požadavků na kvalitu do strukturovaných procesů.

Hlavním prvkem našeho systému řízení kvality jsou firemní směrnice specifikující klíčové požadavky na procesy v rámci NephroCare, například prostřednictvím nastavení standardů pro hygienu a kontrolu infekcí, správnou dialyzační péči, péči o vodu, koncentráty a dialyzační média pro hemodialýzu a související terapie.

Klinická a provozní výkonnost

Na poskytování udržitelné zdravotní péče založené na hodnotách se setkávají týmy našich středisek s odborníky různých specializací, aby společně řídili naše dialyzační střediska.

Monitorovací nástroje pomáhají našim odborníkům měřit dosažené výkonnostní cíle. Tyto slouží k našemu neustálému zlepšování.

Klinický informační systém

Žádné zlepšování není možné bez relevantních údajů. Patentovaný systém klinického řízení EuCliD® NephroCare poskytuje komplexní informace o každé dialýze a pacientovi, což umožňuje zdravotnickému personálu v dialyzačních střediscích NephroCare provádět správná rozhodnutí ke zlepšení léčby každého jednotlivého pacienta.

Usnadňuje každodenní práci klinického personálu integrováním procesů do systému sběru dat.

Monitorovací systémy přímo propojené s dialyzačním zařízením odesílají údaje o pacientech a medicínských parametrech z dialýz do systému správy dat, který kontroluje i úplnost a důvěryhodnost údajů.

Související témata

Fresenius Medical Care neustále vyvíjí inovativní koncepty pro udržitelnou budoucnost.

Mise a vize, mezinárodní síť, možnosti a hodnoty sítě NephroCare, která je poskytovatelem služeb společnosti Fresenius Medical Care.