Možnosti léčby

Díky obrovským pokrokům lékařské vědy v oblasti dialýzy a dialyzačních přístrojů pomáhá „umělá ledvina“ tisícům lidí s chronickým selháním ledvin vést dlouhý a plnohodnotný život.

Důležitou součástí udržování dobrého zdraví je informovanost o vlastním způsobu léčby a jeho pochopení. Sestry vám poradí, které stránky vašeho každodenního života by bylo možné upravit za účelem zlepšení vašeho zdravotního stavu. Buďte všemu otevření a důvěřujte znalostem a zkušenostem svých lékařů a sester.

Naším cílem je dodat vám sebedůvěru k tomu žít svůj život i s dialýzou naplno.