O nás

Celosvětově vedoucí postavení v oblasti dialyzační léčby

Jakožto součást skupiny Fresenius je společnost Fresenius Medical Care světovým lídrem v poskytování produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin.

Společnost Fresenius Medical Care již 25 let určuje standardy renální terapie ve všech oblastech péče, jako výrobce celé škály produktů potřebných k dialýze i jako poskytovatel služeb.

Společnost Fresenius Medical Care se zasazuje o zlepšování kvality života pacientů tím, že jim pomáhá zajišťovat důstojnou budoucnost a poskytuje nejvyšší kvalitu nejmodernější renální péče.

Fresenius Medical Care www.freseniusmedicalcare.cz

NephroCare

NephroCare je značka společnosti Fresenius Medical Care. Pod ní poskytujeme služby v dialyzačních střediscích ve více než 40 zemích po celé Evropě, na Středním východě, v Africe a Latinské Americe.

První středisko bylo otevřeno v roce 1994. Dnes léčíme více než 100 000 pacientů ve více než 1000 dialyzačních střediscích a poskytujeme zhruba 16 miliónů terapií ročně. Dialyzační sřediska NephroCare mají více než 31 000 zaměstnanců odhodlaných poskytovat nejvyšší možnou kvalitu péče.

Prostřednictvím dialyzačních středisek NephroCare se společnost Fresenius Medical Care zavazuje podporovat systémy zdravotní péče pomocí inovativních konceptů péče a poskytovat udržitelnou, dostupnou a vysoce kvalitní péči neustále se zvyšujícímu počtu pacientů s chronickým onemocněním ledvin.