Práce lékaře

Lékařka a lékař se stetoskopy
Jaké jsou hlavní důvody, proč by si měl lékař vybrat jako specializaci nefrologii?

Výběr specializace není v medicíně snadné rozhodnutí. Pokud vás má práce lékaře naplňovat, musíte zvážit řadu faktorů: složitost a důležitost specializace, související profesní prestiž a neméně významnou roli hraje uplatnění a pracovní podmínky v dané specializaci.

Nefrologie je v medicíně jedním z oborů, který splňuje všechna tato kritéria. Proto chceme inteligentním a motivovaným lékařům představit relevantní informace, které jim rozhodnutí vybrat si tento významný obor usnadní.

Profesní status

Nefrologie se za posledních 60 let vyvinula v přední lékařskou specializaci. Je to dáno zejména zásadním významem ledvin v lidském těle a podílem těchto orgánů na řadě akutních stavů a systémových onemocnění, která nejsou primárně onemocněním ledvin (např. autoimunitní poruchy, hematologická onemocnění).

Nefrologové jsou v nemocnicích velmi žádaní, protože jsou odborníky na léčbu poruch elektrolytické rovnováhy v acidobazickém metabolismu, arteriální hypertenzi a autoimunitní a metabolické poruchy. Často se na ně obracejí ostatní lékaři s dotazy, na které metody ani znalosti z ostatních specializací nemohou poskytnout odpovědi.

Práce samotná

Nefrolog pracuje s celou škálou různých léčebných metod. V ostatních oborech medicíny není tolik příležitostí dostat se do styku s tolika tělními procesy: produkce hormonů, řízení krevního tlaku, kontrola anémie, udržování hustoty kostí a zachovávání rovnováhy tělních tekutin a elektrolytů. Práce to často není jednoduchá, protože nefrolog musí mít rozsáhlé znalosti vnitřního lékařství, ale to je zřejmě důvod, proč to řadu lékařů láká.

Onemocnění ledvin může způsobovat množství komplikací, které mají postupem času negativní dopady, mezi které patří i život ohrožující stavy. Zkušený nefrolog dokáže léčit akutní i chronickou ledvinovou nedostatečnost, a tím jí předejít nebo ji zpomalit. Pacientům se zhoršenou funkcí ledvin se pak významně zlepší kvalita života. To znamená, že nefrolog pacienty bezpečně provede procesem dialýzy nebo transplantace ledvin, které představují v konečném stádiu onemocnění ledvin jedinou možnost léčby.

Péče zaměřená na pacienta

Úspěšná léčba onemocnění či selhání ledvin by nebyla možná bez důsledného zapojení pacientů. Zásadní jsou dobré komunikační schopnosti, které umožní efektivně jednat s pacienty a příbuznými, schopnost spolupracovat, umět si získat důvěru a vzbudit pocit závazku. Takovéto sociální dovednosti a emoční inteligence jsou významně rozvíjeny v průběhu kariéry nefrologa.

Vědecká činnost

Nefrologie je oblast, kde toho mnoho bylo vybádáno, ale mnoho toho ještě zbývá. Z tohoto důvodu se může většina lékařů snadno zapojit do vědeckých činností a jsou motivováni, aby své práce publikovali a prezentovali, a tak se dělili o své know-how se svými kolegy.

Pracovní podmínky

Práce na nefrologii nebo v dialyzačním středisku s sebou obvykle nese nižší míru vystavení zdravotním rizikům (například virová kontaminace, radiace, chemikálie) ve srovnání s ostatními zdravotnickými specializacemi. Další výhoda spočívá v pracovním plánu, který je většinou konzistentní a dobře organizovaný, což je velmi důležité, pokud má někdo rodinu nebo ji plánuje mít.

Jednou z kariérních cest, kterou pak řada lékařů, zejména nefrologů, volí, je práce v oblasti dialýzy. Tento obor přináší řadu výhod, které se krásně snoubí s určitou fází profesního života, ale umožňuje i dlouhodobou kariéru.

Jaké jsou hlavní důvody, proč by si měl lékař vybrat jako specializaci nefrologii?

Práce na dialýze

Práce samotná je velmi důležitá, protože se významně podílí na zvýšení kvality života pacientů se zhoršenou funkcí ledvin i jejich předpokládaného dožití. Ve srovnání s ostatními lékařskými obory ale práce na dialýze nepřináší tolik stresu, obvykle zahrnuje standardní léčebné postupy a lékaři se u pacientů tolik nesetkávají s život ohrožujícími stavy. Lékaři pak mají více času na komunikaci s pacienty, mohou se lépe soustředit na léčbu onemocnění, a tím pádem mít větší kontrolu nad zvýšením spokojenosti pacienta.

Osobní bezpečnost

Naše architektonické směrnice jsou důvodem, proč na dialyzačních střediscích panuje velmi harmonické pracovní prostředí. Máme zavedené striktní postupy týkající se hygieny a prevence infekcí – dialyzační střediska jsou proto bezpečná a příjemná.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Standardizované postupy a předem dané plány dialyzačního střediska dávají lékařům možnost mít vyvážený pracovní a osobní život. Nedochází tolik k neočekávaným událostem, obvykle se nedělají noční směny ani se nepracuje o nedělích a objem práce je předvídatelný. To ocení například lidé, kteří si chtějí udělat doktorát, založit rodinu a trávit s ní čas nebo si zkrátka užívat život a věnovat se aktivitám mimo práci.

Plat a benefity

Dialyzační lékaři jsou náborovými pracovníky velmi žádaní a najdou uplatnění prakticky kdekoli ve světě. Platové ohodnocení je obvykle velmi slušné. Společnost Fresenius Medical Care si jako světová jednička v oblasti produktů renální péče moc dobře uvědomuje cenu lékařů a usiluje o to, aby byli v práci skutečně spokojení.

Související témata

Mise a vize, mezinárodní síť, možnosti a hodnoty sítě NephroCare, která je poskytovatelem služeb společnosti Fresenius Medical Care.

Na následujících stránkách naleznete osobní zkušenosti lidí pracujících pro NephroCare.