COVID-19 – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Důležité informace pro naše pacienty týkající se onemocnění COVID-19

Shrnuli jsme pro vás některé důležité informace. Na dialyzačním středisku můžete momentálně a také v blízké době zaznamenat změny. I během epidemie zůstanou dialyzační střediska otevřená a náš dodavatelský řetězec je stabilní. Zdravotnický personál na středisku je vyškolen v postupech pro zvládání infekce. Na základě stanovení střediska nebo vaší zdravotní anamnézy mohou pracovníci střediska pozměnit vaše obvyklé ošetření. Dbejte prosím všech pokynů.

Máte-li jakékoli otázky, nejasnosti nebo dostanete-li se do situace, kdy členové rodiny nebo lidé ve vašem okolí přijdou do kontaktu s virem, kontaktujte vaše dialyzační středisko.