1 dialyzačních středisek v "Všechny země"
Zvolit střediska, která nabízejí:
1
DIALYZAČNÍ STŘEDISKA
Kontakt
Nabízené možnosti léčby
Kontakt Telefon+966114015934
Nabízené možnosti léčby ONLINE HDF, HD, Mixed HDF, HV-HDF, Low-Flux HD, High-Flux HD