3 dialyzačních středisek v "Všechny země"
Zvolit střediska, která nabízejí:
3
DIALYZAČNÍ STŘEDISKA
Kontakt
Nabízené možnosti léčby
Kontakt Telefon+353 5 67 78 30 30
Nabízené možnosti léčby
Kontakt Telefon+353 6 149 80 40
Nabízené možnosti léčby ONLINE HDF, HD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Telefon+353 1 866 13 14
Nabízené možnosti léčby HD, HD