Nefrologie je široký obor se spoustou možností

Práce lékaře na dialyzačním středisku je velice pestrá, multidisciplinární a dává jedinečnou možnost učit se nové zajímavé věci v moderním prostředí a prostřednictvím nejmodernějších technologií. Práce je plná výzev a příležitostí. Více nám k tomu pověděl MUDr. Petr Vězda, primář dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Brně.

Proč jste si zvolil právě nefrologii, čím vás tento obor zaujal?

Nefrologie je sice pouze podoborem vnitřního lékařství, to však ale vůbec neznamená, že by byla úzce zaměřená, stereotypní a nudná. Na své si v ní přijdou jak lékaři, kteří mají rádi akci a adrenalin (léčba akutního selhání ledvin, invazivní výkony – biopsie ledvin, zavádění dialyzačních katétrů apod.), tak i ti, kteří mají rádi podrobnou rozvahu nad nejlepším diagnosticko-léčebným postupem u daného pacienta (práce na dialyzačním sále a v nefrologické ambulanci). Právě tato pestrost oboru a možnost zvolit si v něm zaměření podle svých preferencí mě nejvíce zaujaly.

V čem je specifická péče o pacienty s chronickým selháním ledvin?

 Selhávající ledviny jsou orgán, který nelze léčit izolovaně, jejich narušená funkce ovlivňuje fungování celé řady dalších životně důležitých orgánů a celého organismu. Péče o tyto pacienty proto musí být komplexní a zahrnuje úzkou spolupráci s ostatními odbornými lékaři. Pro nefrologa to znamená neustále si rozšiřovat znalosti nejen v oboru nefrologie, ale i v ostatních interních podoborech. Velmi důležitá je také znalost vývoje onemocnění u pacienta v čase a jeho spolupráce při dlouhotrvající léčbě.

Jak vypadá každodenní péče o pacienta na dialyzačním středisku?   

Nejdůležitější částí pracovního dne lékaře je vizita na hemodialyzačním sále. Během rozhovoru s pacientem a také jeho klinickým vyšetřením zjišťuje, zda od poslední návštěvy pacienta nedošlo k rozvoji nějakých komplikací, které je nutno řešit. Kontroluje laboratorní parametry a výsledky provedených vyšetření. Vedle toho má každý pacient vypracovaný dlouhodobý plán péče, který je přísně individuální a přizpůsobený pacientovi na míru (např. prevence orgánových komplikací, příprava na transplantaci ledviny, edukace pacienta o dietě a příjmu tekutin).

V čem spočívá práce lékaře v nefrologické ambulanci?

V nefrologické ambulanci jsou sledování pacienti, kteří sice mají sníženou funkci ledvin, ale dosud nevyžadují náhradu jejich funkce. Jejich počet bohužel vlivem civilizačních chorob rok od roku narůstá. Našim hlavním cílem je během návštěv v nefrologické ambulanci jejich léčbu nastavit tak, aby k selhání funkce ledvin vůbec nedošlo nebo abychom toto selhání funkce alespoň co nejvíce oddálili. Základem léčby jsou dietní opatření a terapie léky, jejichž spektrum se naštěstí zvláště v poslední době významně rozšířilo.

Proč by si měl lékař zvolit práci právě v dialyzačním středisku Fresenius Medical Care?

Dialyzační střediska Fresenius Medical Care používají nejmodernější materiálové a přístrojové vybavení a odborné medicínské postupy umožňující poskytovat pacientům velmi kvalitní léčbu selhání ledvin, která se projevuje v nízké frekvenci zdravotních komplikací během léčby a umožňuje jim navzdory závažné diagnóze dlouhý a plnohodnotný život. Toto je to, čeho si jako lékař cením nejvíce. Společnost však také poskytuje střediskům komplexní IT a právní podporu, takže zdravotnický personál se může především věnovat péči o pacienta. Za důležitou považuji rovněž podporu průběžného vzdělávání zaměstnanců.