Nefrologie je široký obor se spoustou možností

Práce lékaře na dialyzačním středisku je velice pestrá, multidisciplinární a dává jedinečnou možnost učit se nové zajímavé věci v moderním prostředí a prostřednictvím nejmodernějších technologií. Práce je plná výzev a příležitostí. Společnost Fresenius Medical Care provozující širokou síť dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí po celé České republice, aktuálně hledá právě posily do týmu lékařů. Lékařská ředitelka MUDr. Michaela Ságová nám k tomu pověděla více.

V čem je právě nefrologie zajímavým medicínským oborem?

Nefrologie je velmi širokým oborem se spoustou možností a velkým záběrem, který zahrnuje oblast klinické nefrologie, dialyzační léčby a transplantologie. A právě oblast dialyzační léčby patří mezi ty nejzajímavější. Pacientovi nefunguje životně důležitý orgán – ledviny, které mají nejen vylučovací funkci, ale i metabolickou a endokrinní. Jejich selhání ovlivňuje celý organismus a v této návaznosti se jiné interní onemocnění může projevovat zcela jinak než u člověka s funkčními ledvinami. Nefrolog musí na takovéto věci myslet, umět je rozpoznat a řešit.

Jak vypadá každodenní péče o pacienta na dialyzačním středisku?    

Jako na jiných pracovištích začíná běžný den na dialýze vizitou, tedy rozhovorem s pacientem o jeho obtížích, vyšetřením a dále již pravidelným sledováním pacienta během dialyzační léčby, předepsáním léků apod. Důležité je, aby byl stanoven léčebný plán, kterého se budeme při péči o pacienta držet. Zde zohledňujeme, jaký je náš cíl – zachovat dobrou kvalitu života na dlouhou dobu u pacientů, u kterých se nepočítá s transplantací, nebo být maximálně striktní v nárocích na kvalitu léčby u pacientů, kteří mají dialýzu jako přemostění k transplantaci. Máme také pacienty s omezenou délkou života, kde je důležité se zaměřit zejména na kvalitu života a dialýzu předepsat tak, abychom mu ji nezhoršovali, a to i na úkor výsledků dialyzační léčby.

V čem spočívá práce lékaře v nefrologické ambulanci?

Do nefrologické ambulance chodí široké spektrum pacientů a my je musíme rozlišovat podle jejich základní diagnózy. V případě autoimunitních onemocnění nebo primárních glomerulonefritid odesíláme pacienty do specializovaných center. Pacienty s poruchou funkce ledvin v důsledku například cukrovky, hypertenze nebo aterosklerózy musíme sledovat a naším cílem je co nejvíce zpomalit progresi ledvinného onemocnění, zavést pravidla nefroprotekce. V případě, že funkce ledvin poklesne a hrozí potřeba jejich náhrady, musíme pacienta na tuto skutečnost připravit. Na výběr je v takovém případě transplantace, středisková nebo domácí hemodialýza a peritoneální (břišní) dialýza.  

Proč by si měl lékař zvolit práci právě v dialyzačním středisku Fresenius Medical Care?

Naše dialyzační střediska nabízí velice moderní medicínské vybavení a technologie i zázemí pro zaměstnance. Lékař může využívat při své práci ultrazvuk a sám zavádět katetry. Podporujeme další vzdělávání lékařů, především atestaci z nefrologie, zúčastňujeme se českých i zahraničních kongresů a máme i vlastní vzdělávací program pro lékaře.