COVID-19 – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Důležité aktuální informace

Zdraví a bezpečnost našich pacientů, zaměstnanců a partnerů je pro nás hlavní prioritou. Současný stav bereme velmi vážně a situaci neustále monitorujeme, abychom zajistili, že naše postupy jsou adekvátní a vhodné z hlediska vyvíjejících se událostí.

Zatímco se staráme o některé pacienty, kteří patří do nejvíce ohrožené skupiny, neustále sledujeme situaci a posilujeme postupy ke zmírnění šíření infekce, abychom naše pacienty chránili. Spolupracujeme s místními úřady a postupujeme podle jejich pokynů. Také jsme vytvořili pracovní skupiny, abychom vyhodnocovali naše postupy podle toho, jak se situace vyvíjí.

Zavedli jsme plán preventivních opatření, které se týkají pandemie COVID-19 na našich dialyzačních střediscích, a jsme v kontaktu s týmy a orgány ostatních zemí, kde působíme. Zatímco jsou naši pacienti odkázání na naše služby, my jsme zavedli rozsáhlé bezpečnostní opatření a sestavili jsme plán nepředvídaných událostí, abychom zajistili, že si naši pacienti mohou být jistí tím, že obdrží dialyzační péči, kterou potřebují, dokonce i v případě rozsáhlé epidemie.

Zavedli jsme také preventivní opatření pro naše zaměstnance. Zdravotnický personál na našich dialyzačních střediscích je vyškolen, jak postupovat v případě infekce. Navíc jsme vyvinuli plán nepředvídaných událostí, kdyby se situace zhoršila. Mimo to jsme také omezili cestování, a tak se nekonají žádné schůzky více lidí či odborné konference s naší účastí. Předem naplánované události byly přesunuty či změněny na online schůzky.

Vzhledem k tomu, že dialyzovaní pacienti patří do rizikové skupiny a mohou mít vážné následky z respiračních onemocnění, žádáme je, aby se zdrželi jakéhokoli cestování do zahraničí, tak i v rámci České republiky. Abychom chránili naše pacienty a zaměstnance, rozhodli jsme se, že dočasně pozastavujeme službu Prázdninová dialýza. Pro pacienty to znamená, že v současné chvíli nepřijímáme nové pacienty, kteří mají zájem o tuto službu na našich dialyzačních střediscích.

Zde naleznete dialyzační střediska sítě NephroCare v blízkosti vašeho bydliště. Pro více informací, kontaktuje přímo dialyzační středisko.

Důležité informace pro naše pacienty týkající se onemocnění COVID-19

Shrnuli jsme pro vás některé důležité informace. Na dialyzačním středisku můžete momentálně a také v blízké době zaznamenat změny. I během epidemie zůstanou dialyzační střediska otevřená a náš dodavatelský řetězec je stabilní. Zdravotnický personál na středisku je vyškolen v postupech pro zvládání infekce. Na základě stanovení střediska nebo vaší zdravotní anamnézy mohou pracovníci střediska pozměnit vaše obvyklé ošetření. Dbejte prosím všech pokynů.

Máte-li jakékoli otázky, nejasnosti nebo dostanete-li se do situace, kdy členové rodiny nebo lidé ve vašem okolí přijdou do kontaktu s virem, kontaktujte vaše dialyzační středisko.

COVID-19

Koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19) je nový respirační virus šířící se po celém světě, který způsobuje potíže od běžného nachlazení až po vážnější onemocnění, jako je například závažný akutní respirační syndrom. Většina lidí se z nemoci zotaví, aniž by potřebovala jakoukoli zvláštní léčbu. Přenáší se kapénkami, které člověk šíří do okolí při kašlání nebo kýchání, nebo dotykem kontaminovaného povrchu rukou a následným kontaktem ruky s očima, nosem nebo ústy.

Je čas zaměřit se na prevenci.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na personál dialyzačního střediska.

Všímejte si příznaků

Příznaky koronaviru jsou velmi podobné chřipce. Pravidelně kontrolujte, zda nemáte tyto příznaky:

 • horečka,
 • kašel,
 • dušnost.

Pokud zaznamenáte tyto příznaky, obraťte se telefonicky na dialyzačního středisko a požádejte o pomoc jeho personál. 

Co dělat, když se cítíte nemocní:

 • Pokud se cítíte nemocní již doma, kontaktujte prosím své dialyzační středisko.
 • V případě život ohrožujících stavů, kontaktuje linku 155 a postupujte podle jejich doporučení.
 • Nechoďte přímo do zdravotnického zařízení nebo na pohotovost s výjimkou naléhavých případů.
 • Pokud jste na dialyzačním středisku: Nevstupujte na dialyzační sál, dokud vás předtím neprohlédne náš personál.
 • Nevstupujte na středisko bez roušky či respirátoru.
 • Je-li vám doporučeno na středisko přijít, budete oddělen(a) od ostatních pacientů, aby se omezilo riziko šíření viru na ostatní. Personál střediska bude mít na sobě ochranný oděv a obličejové masky.

Na základě vašich symptomů, situaci na středisku nebo vaší anamnézy mohou pracovníci střediska změnit postupy, na které jste zvyklí. Dodržujte prosím jejich pokyny.

Dodržujte prevenci

Infekce se šíří hlavně prostřednictvím malých kapének z nosu nebo úst osob pozitivních na COVID-19. Doporučujeme v každodenní rutinně provádět tato preventivní opatření:

Myjte si ruce mýdlem po dobu minimálně 20 vteřin

Dodržování správného postupu mytí rukou je nejlepším způsobem, jak snížit počet choroboplodných zárodků na rukou, a napomáhá předcházet infekci.

 • Po použití toalety,
 • po smrkání, kašli nebo kýchnutí,
 • před a po jídle,
 • po použití veřejné dopravy,
 • po pohybu na veřejných místech,
 • před a po nasazení a sundání roušky.

Možná si budete chtít vyvěsit tento plakát, abyste ho měl(a) vy i členové vaší rodiny na očích.

Jak si správně dezinfikovat ruce

Dezinfekční prostředky mohou ještě více působit na vaše ruce nebo v blízkosti cévního přístupu.

Krok za krokem

 • Naneste plnou hrst přípravku na bázi alkoholu na sevřenou dlaň a rozetřete na celý povrch rukou.
 • Promněte ruce pomocí dlaní,
 • dlaně s propletenými prsty,
 • pravou dlaní přes levý hřbet ruky s propletenými prsty a naopak,
 • třete horní část prstů o protilehlou dlaň se zaklesnutými prsty a naopak,
 • krouživým pohybem levého palce sevřeného v pravé dlani a naopak,
 • rotační mnutí sem a tam sevřenými prsty pravé ruky v levé dlani a naopak.

Možná si budete chtít vyvěsit tento plakát, abyste ho měl(a) vy i členové vaší rodiny na očích.

Vyhněte se šíření choroboplodných zárodků:

 • Když kašlete nebo kýcháte, zakryjte si nos a ústa kapesníkem nebo loktem (ne paží s AVF). Ničeho se nedotýkejte rukama bez rukavic.
 • Použité kapesníky ihned vyhoďte do koše.
 • Pravidelně si dezinfikujte ruce a paže.
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst.
 • Vyvarujte se fyzickému kontaktu při zdravení lidí. Udržujte si vzdálenost více než 1,5 metr od ostatních. Vyhněte se uzavřeným prostorům a davům lidí.

Noste roušku

Roušky slouží jako fyzikální bariéra a jejich účelem je zabránit kapénkám přejít na povrchy nebo jiné lidi. Tato fyzikální bariéra také může zabránit kapénkám dostat se k plicím. Aby rouška poskytovala ochranu, musí být správně nasazena.

Kdy nosit roušku:

 • Obecně při použití veřejné dopravy (např. autobusu, tramvaje, taxi), a pokud se nacházíte ve veřejném prostoru.
 • Během přepravy na dialyzační středisko a z něj.
 • Po celou dobu pobytu na dialyzačním středisku. Sdílíte-li domácnost s jinými osobami a jeden z členů vykazuje respirační příznaky.

Můžete navštívit dialyzační středisko osobně s využitím dalšího ochranného vybavení. Nebojte se, jedná se jen o preventivní opatření.

V nezbytném případě vám personál střediska poskytne roušku a ukáže vám, jak ji správně použít. Na vybavení, které dostanete, dávejte dobrý pozor a postupujte podle pokynů personálu.

Možná si budete chtít vyvěsit tento plakát, abyste ho měl(a) vy i členové vaší rodiny na očích.

Proč je sociální odstup důležitý?

Koronavirus se šíří hlavně z člověka na člověka.

Infekce se šíří hlavně prostřednictvím malých kapének z nosu nebo úst osob pozitivních na COVID-19.

Tyto kapénky se dostávají na předměty a povrchy v okolí této osoby. Proto je důležité udržovat odstup více než 1,5 metru od ostatních lidí a také dodržovat ostatní preventivní opatření (např. mytí rukou po příchodu domů nebo na středisko).

Zdá se, že starší lidé, osoby s onemocněním ledvin nebo osoby trpící dalším závažným chronickým onemocněním mají vyšší riziko vývoje závažné formy onemocnění COVID-19.

Proto je obzvlášť důležité, abyste podnikl(a) kroky ke snížení rizika vaší nákazy a dodržoval(a) opatření pro zamezení expozice.

 • Ve dny, kdy nepodstupujete dialýzu, zůstaňte doma.
 • Je-li to možné, použijte pro převoz na dialyzační středisko a z něj individuální dopravu.
 • Používáte-li veřejnou dopravu (např. autobus, tramvaj, taxi), chraňte sebe i ostatní. Před jízdou i po ní si vydezinfikujte ruce.
 • Omezte osobní kontakt a zdržte se veřejných i soukromých akcí.
 • Nezdravte se s ostatními lidmi potřesením ruky, polibkem nebo objetím.
 • Dodržujte odstup minimálně 1,5 m od ostatních.
 • Ujistěte se, že máte dostatečné zásoby jídla, které nezatěžuje ledviny, vody a dostatečné množství léků. Ideálně požádejte o pomoc s nákupy.

Sdílíte-li domácnost s někým, kdo vykazuje příznaky onemocnění

 • Zůstaňte doma a pozorujte své příznaky.
 • Informujte o tom personál dialyzačního střediska a kontaktujte svého lékaře nebo místní hygienickou stanici.
 • Často si myjte ruce (min. po dobu 20 vteřin) nebo si je dezinfikujte.
 • Lidé s příznaky se musí zdržovat co nejvíce v oddělených místnostech, nosit roušku a v ideálním případě používat vlastní koupelnu.
 • Pravidelně čistěte všechny povrchy čisticími prostředky pro domácnost a vyhněte se společnému používání osobních věcí, např. nádobí, ručníků nebo ložního prádla.

Upozornění návštěvníků našich dialyzačních středisek

Žádáme vás o pochopení, neboť musíme přísně omezit vstup členů rodiny a pečovatelů do našeho dialyzačního střediska během epidemie COVID-19.

Pokud doprovázíte člena vaší rodiny, v ideálním případě vůbec nevstupujte do prostor dialyzačního střediska. Pokud je váš vstup nutný, řiďte se prosím pokyny personálu střediska.

Vstup na dialyzační sál je přísně omezen, je možný jen v odůvodněných případech se souhlasem zdravotnického personálu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud doprovázíte člena vaší rodiny za účelem fyzické pomoci, náš tým je připraven poskytnout veškerou fyzickou asistenci.

Chování v čekárně v době epidemie COVID-19

Personál střediska je vyškolen v postupech pro zvládnutí infekce. Obzvlášť během epidemie onemocnění COVID-19 vás žádáme, abyste za těchto okolností věnoval(a) zvýšenou pozornost pravidlům chování v čekárně a dialyzačním středisku a dodržoval(a) ji.

 • Bude zkontrolována vaše teplota a možné příznaky.
 • Můžete být požádáni, abyste se z preventivních důvodů izolovali od ostatních.
 • Umyjte/dezinfikujte si ruce včetně AV fistule přímo po příjezdu na dialyzační středisko a před odjezdem.
 • Neshlukujte se kolem dávkovače.
 • Při pohybu po dialyzačním středisku dodržujte odstup minimálně 1,5 m od ostatních.
 • V čekárně dodržujte mezi sebou dostatečný prostor.
 • Snažte se vyhnout zbytečnému pohybu.
 • Snažte se nedotýkat povrchů a nábytku.
 • Počkejte na vyzvání personálem ke vstupu na sál.
 • Pozdravte ostatní z dálky a vyhněte se fyzickému kontaktu.
 • V dialyzačním středisku nejezte ani nepijte.
 • Viry mohou zůstat na všech objektech.
 • Omezte přinášení novin, tabletů (či podobných věcí).
 • Nepůjčujte si noviny apod. a ani je zde nenechávejte pro ostatní