COVID-19 – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Důležité aktuální informace

Zdraví a bezpečnost našich pacientů, zaměstnanců a partnerů je pro nás hlavní prioritou. Současný stav bereme velmi vážně a situaci neustále monitorujeme, abychom zajistili, že naše postupy jsou adekvátní a vhodné z hlediska vyvíjejících se událostí.

Zatímco se staráme o některé pacienty, kteří patří do nejvíce ohrožené skupiny, neustále sledujeme situaci a posilujeme postupy ke zmírnění šíření infekce, abychom naše pacienty chránili. Spolupracujeme s místními úřady a postupujeme podle jejich pokynů. Také jsme vytvořili pracovní skupiny, abychom vyhodnocovali naše postupy podle toho, jak se situace vyvíjí.

Zavedli jsme plán preventivních opatření, které se týkají pandemie koronaviru na našich dialyzačních střediscích, a jsme v kontaktu s týmy a orgány ostatních zemí, kde působíme. Zatímco jsou naši pacienti odkázání na naše služby, my jsme zavedli rozsáhlé bezpečnostní opatření a sestavili jsme plán nepředvídaných událostí, abychom zajistili, že si naši pacienti mohou být jistí tím, že obdrží dialyzační péči, kterou potřebují, dokonce i v případě rozsáhlé epidemie.

Zavedli jsme také preventivní opatření pro naše zaměstnance. Zdravotnický personál na našich dialyzačních střediscích je vyškolen, jak postupovat v případě infekce. Navíc jsme vyvinuli plán nepředvídaných událostí, kdyby se situace zhoršila. Mimo to jsme také omezili cestování, a tak se nekonají žádné schůzky více lidí či odborné konference s naší účastí. Předem naplánované události byly přesunuty či změněny na online schůzky.

Vzhledem k tomu, že dialyzovaní pacienti patří do rizikové skupiny a mohou mít vážné následky z respiračních onemocnění, žádáme je, aby se zdrželi jakéhokoli cestování do zahraničí, tak i v rámci České republiky. Abychom chránili naše pacienty a zaměstnance, rozhodli jsme se, že dočasně pozastavujeme službu Prázdninová dialýza. Pro pacienty to znamená, že v současné chvíli nepřijímáme nové pacienty, kteří mají zájem o tuto službu na našich dialyzačních střediscích.

Zde naleznete dialyzační střediska sítě NephroCare v blízkosti vašeho bydliště. Pro více informací, kontaktuje přímo dialyzační středisko.