Detail

Odborníci podporují očkování proti onemocnění COVID-19

Výbor České nefrologické společnosti podporuje očkování proti onemocnění COVID-19 u nemocných s chronickým onemocněním ledvin, zvláště u nemocných léčených dialyzačními metodami a po transplantaci ledviny.

Důvodem je, že tito pacienti mají horší průběh infekce SARS-CoV-2 ve srovnání s ostatními skupinami, a především pak kvůli přítomným komorbiditám a nutnosti častých návštěv zdravotnických zařízení.

Také výbor Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP ve svém stanovisku podporuje očkování proti onemocnění COVID-19, a to zejména u nemocných po transplantaci orgánů a u nemocných zařazených do čekacích listin k transplantaci.

Obě odborné společnosti se shodují, že vzhledem ke zkušenostem s jinými očkováními neexistují důkazy, které by naznačovaly, že by některá z dostupných očkování proti COVID-19 nebyla u této skupiny pacientů bezpečná. Výhody očkování jasně převažují nad jakýmikoli teoretickými riziky, zejména v zemích s vysokou mírou přenosu SARSCoV-2, jakými Česká republika nepochybně je.