Detail

Fresenius Medical Care rozšiřuje síť dialyzačních středisek

Společnost Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., největší provozovatel dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí v České republice, pokračuje v naplňování své mise poskytovat tu nejlepší možnou život zachraňující dialyzační péči rostoucímu počtu pacientů s chronickým onemocněním ledvin. V této souvislosti došlo k rozšíření služeb a převzetí společnosti INNEF a.s., která od roku 1994 provozuje dialyzační středisko a nefrologickou ambulanci v budově České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky na třídě Kapitána Jaroše 25 v Brně.

„V následujících měsících budeme postupně a citlivě integrovat dialyzační středisko do naší sítě Fresenius Medical Care tak, abychom nenarušili péči o pacienty, jejich pocit komfortu a bezpečí,“ říká David Prokeš, generální ředitel společnosti Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., a dodává: „Pacienti se mohou těšit díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče na novinky zpříjemňující léčbu v podobě nejmodernějších technologií a vysokého komfortu.“

Společnost Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., poskytuje ve svých dialyzačních střediscích komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou nefrologickou a dialyzační péči pacientům s náhlým či chronickým onemocněním ledvin včetně přidružených onemocnění. Na českém trhu působí již od roku 1992. V 25 dialyzačních střediscích provozovaných pod značkou NephroCare zajišťuje život zachraňující léčbu pacientům v chronickém dialyzačním programu a v rámci nefrologických ambulancí se stará o pacienty s onemocněními ledvin a souvisejícími stavy.