Detail

Dialyzační středisko v Pardubické nemocnici slaví 30. výročí

V Pardubicích se nachází dvě dialyzační střediska, kde poskytují život zachraňující léčbu pacientům s chronickým onemocněním ledvin. První z nich v prostorách polikliniky KOLF na Masarykově náměstí si v listopadu loňského roku připomnělo 30. výročí od svého založení. Letos v lednu se k němu přidává i druhá dialýza v areálu Pardubické nemocnice, která byla uvedena do provozu v roce 1994.

Vznik tohoto dialyzačního střediska iniciovala MUDr. Zuzana Pavlíková, která vedla nefrologickou ambulanci, společně s primářem interního oddělení MUDr. Josefem Hájkem, CSc. Dlouho se jim však nedařilo získat podporu od vedení nemocnice. Teprve po roce 1989 se situace změnila a začaly se hledat vhodné prostory ve stávajících budovách. Nakonec však bylo rozhodnuto o výstavbě nového pavilonu. 

Dialyzační středisko bylo otevřeno v lednu 1994 s šesti chronickými, jedním akutním lůžkem a nefrologickou ambulancí. Provoz byl zpočátku určen pouze pro chronické pacienty, postupně ale byly zavedeny akutní hemodialýzy, hemoperfuze a moderní metody náhrady ledvin hemodiafiltrace a online hemodiafiltrace. Dále byl zaveden i program peritoneální dialýzy, kontinuální metody (CAVH, CVVH) a nakonec ve spolupráci s neurologií program plasmaferéz. Pro narůstající počet výkonů muselo být dialyzační středisko rozšířeno.

V červenci 1999 převzala středisko společnost Fresenius Medical Care. Došlo k celkové modernizaci střediska a později také z důvodu nedostačující kapacity k jeho dalšímu rozšíření o moderní dialyzační sál s pěti lůžky.

„V současné době disponuje středisko celkovou kapacitou 18 lůžek pro chronické hemodialyzační pacienty. Dále zajišťujeme péči o pacienty provádějící peritoneální a domácí hemodialýzu,“ uvádí MUDr. Tomáš Zahradníček, primář dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Pardubicích, a dodává: „Provoz střediska je nepřetržitý, v pohotovostní službě zajišťujeme akutní hemodialýzy a plasmaferezy pro Pardubickou nemocnici na akutních lůžkách zde na středisku, ale i na interní JIP, ARO, neurologické a chirurgické JIP. Pro všechna oddělení Pardubické nemocnice zajišťujeme nefrologická konzilia.“ 

V Pardubickém kraji má společnost Fresenius Medical Care celkem pět dialyzačních středisek – kromě tohoto ještě v prostorách polikliniky KOLF na Masarykově náměstí v Pardubicích, Chrudimské nemocnice, Vysokomýtské nemocnice a v Hlinsku.