Detail

Karlovarské dialyzační středisko slaví 35 let

Významné jubileum si v těchto dnech připomíná dialyzační středisko Fresenius NephroCare v Karlových Varech, které začalo vznikat v říjnu 1985.

Dialyzační středisko v Karlových Varech naleznete v budově H Karlovarské krajské nemocnice. Na ploše 900 m2 mají pacienti k dispozici ve velkém sále celkem osmnáct míst pro chronickou dialýzu a další dvě lůžka jsou v menších sálech pro infekční pacienty a akutní případy. Středisko rovněž zajišťuje akutní program pro nemocnici, a to v rámci oddělení ARO.

Nebývalo to tak ale vždy. Když středisko v roce 1986 zahájilo plný provoz, staralo se v budově číslo 50 karlovarské nemocnice o dva pacienty. O rok později jich bylo již třináct a jejich počet rychle narůstal. Kapacita prostorů se pro zajištění kvalitní péče všem pacientům ukázala jako nedostatečná, a bylo tedy nutné hledat nové prostory. Ty se našly právě ve stávající nemocniční budově, kde středisko sídlo od roku 2014. Dnes se středisko, které od roku 2008 patří do celosvětové sítě NephroCare společnosti Fresenius Medical Care, stará o desítky pacientů nejen z Karlových Varů. Za celou historii zde bylo uskutečněno téměř čtvrt milionu dialýz. Toto vysoké číslo je dáno i tím, že středisko často využívají i „přespolní“ pacienti v rámci programu Prázdninová dialýza a také lázeňští hosté.

Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají karlovarští pacienti, kterých je v současné době přes stovku, k dispozici nejmodernější technologie a vysoký komfort – mohou sledovat televizi, využít wi-fi připojení k internetu, své obtíže mohou diskutovat s psycholožkou nebo sociální pracovnicí, pro otázky kolem jídelníčku a pitného režimu je jim k dispozici nutriční sestra.