Trombóza zkratu

Za normálních okolností dochází v případě zranění ke spuštění procesu srážení krve (tzv. koagulaci). Tělo přirozeně využívá krevní destičky - zvané též trombocyty - k vytvoření vrstvy, která brání ztrátě krve.

Pokud k tomuto procesu dojde uvnitř těla, označuje se tento stav jako trombóza. Znamená to vznik krevních sraženin uvnitř cévy, které pak brání řádnému průtoku krve v oběhovém systému. Vznik trombózy mohou zapříčinit takzvané „hemodynamické mechanismy“, jako jsou nízká rychlost krve, změna teploty nebo změny krevního tlaku. Fistule na paži dialyzovaného pacienta je z mnoha důvodů mimořádně náchylná ke vzniku těchto jevů.

Po opakovaných kanylacích se fistule stává citlivější a křehčí. Je-li kromě toho po každé dialýze odstraňována plazmatická tekutina, stoupá koncentrace krvinek, což znamená, že krev houstne. Někdy klesne krevní tlak, takže se zpomalí rychlost krevního toku.

Každodenní správnou péčí o fistuli můžete udržet rizikové faktory možného vzniku trombózy na minimu!