Proč potřebujete fistuli

Naše cévy nejsou uzpůsobeny k tomu, aby poskytovaly dostatečný a trvalý (konstantní) průtok krve, který je potřebný pro dialýzu. Rozlišujeme dva typy cév: žíly a tepny. Žíly se nacházejí těsně pod kůží a často jsou viditelné pouhým okem. Lze je celkem snadno napíchnout, avšak krevní tok v žilách je pro dialyzační léčbu příliš nízký.

V tepnách krev proudí pod vyšším tlakem než v žilách, jsou však „skryté“ mnohem hlouběji pod kůží, takže je mnohem těžší je napíchnout. Kromě toho mají silný tep a vysoký tlak, což není pro dialyzační léčbu ideální. Proto potřebujeme speciální cévu zvanou fistule.

Fistuli vytváří cévní chirurg při ambulantním chirurgickém zákroku (doba trvání zákroku je 30 až 60 minut), a to propojením tepny (arterie) se žílou (vénou) - proto se jí říká „arteriovenózní” (AV). Fistule se zpravidla vytváří na paži nebo předloktí. Tato nově vytvořená krevní céva v sobě spojuje vlastnosti tepny i žíly: průtok krve a krevní tlak jsou vyšší než v žíle a na cévě je patrné hmatné chvění, podobné tomu, jaké cítíte, když se dotýkáte tepny.

V průběhu procesu „zrání” (tzv. maturace) se zvětšuje průměr fistule, což usnadňuje zavedení jehly, a zvyšuje se tloušťka její stěny. Proces „zrání” trvá obvykle dva až šest týdnů. Vyzrálá fistule umožňuje zavádění silnějších dialyzačních jehel, tzv. kanyl. Tím je zajištěn dostatečný průtok krve do mimotělního krevního oběhu, což má za následek dosažení efektivní hemodialýzy.

POZNÁMKA: V případě, kdy vlastní cévy pacienta nemají dobrou kvalitu, a není tedy možné vytvořit fistuli, používá se pro účely dialýzy tzv. cévní protéza neboli AV graft. Jedná se o umělohmotnou hadičku, jejíž jeden konec našije cévní chirurg na tepnu a druhý na žílu. Do této hadičky se zasouvají dialyzační jehly. Doba zrání tohoto typu cévního přístupu je asi 4 týdny.

 

Arteriovenózní fistule: spojení vlastností tepny a žíly

  • „Arterio” je odvozeno od slova arterie, tedy tepna, což je krevní céva, která přivádí rychle proudící okysličenou krev ze srdce do tkání v těle.
  • „Venózní” je odvozeno od slova véna, tedy žíla. Jedná se o krevní cévu, která odvádí krev z tkání zpět do srdce, odkud putuje do plic, kde na sebe opět váže kyslík
  • „Fistula” označuje propojení těchto dvou krevních cév, které za normálních okolností propojeny nejsou.