Péče o fistuli v dialyzačním středisku

V dialyzačním středisku se o vás budou starat specializovaní odborníci, kteří vám poradí ve všem, co souvisí s vaší léčbou i s péčí o váš cévní přístup. Zde je několik důležitých rad, na jejichž dodržování se můžete aktivně podílet:

Před dialýzou

  • Bezprostředně před dialýzou si vždy umyjte paži s cévním přístupem.

Zavedení kanyly a dialýza

Pozorně naslouchejte a buďte otevřeni všem informacím o používaných technikách vpichu, které vám poskytne ošetřující personál. Jsou dvě hlavní techniky, které umožňují maximální ochranu vaší fistule:

1. Střídání místa vpichu neboli „žebříčková metoda”

Při použití této metody se při každé kanylaci vybere nové místo pro zavedení jehly, přičemž se ponechá vzdálenost cca 2 cm od předcházejícího místa. Sestra většinou začne zavádět kanyly od dolní části cévního přístupu směrem vzhůru a po dosažení nejsvrchnější části začne znovu odspodu. Cévní přístup se používá v celé jeho délce. Používá-li se u vás tato technika, můžete pomoci tím, že budete hlídat, aby nedocházelo k opakovanému vpichu do místa, které se dosud hojí, a předešlo se tak vzniku slabých míst (tzv. aneurysmat – krevních výdutí) na vaší fistuli.

2. Jediné místo vpichu neboli „metoda knoflíkové dírky”

Při této technice je vhodné, provádí-li ji stejná osoba. Jehla se zavádí vždy do stále stejného místa pod stále stejným úhlem a do stále stejné hloubky. Po 6 až 10 kanylacích ostrými jehlami se vytvoří vstup/tunel ze zjizvené tkáně umožňující použití tupých jehel. Dráha „knoflíkové dírky” se vytvoří podobně jako dírka pro náušnici.

Během dialýzy

  • Mějte ruku v klidu a uvolněnou tak, aby nedošlo k vytažení jehel.
  • Vždy pamatujte na to, abyste váš cévní přístup nezakrývali oblečením nebo přikrývkou. Sestry tak budou moci snadno kontrolovat, zda je vše v pořádku.

Po skončení dialýzy

Po skončení dialýzy se jehly odstraní. V místě vpichu jehly si budete přidržovat sterilní gázu/náplast, dokud se nezastaví krvácení - tento proces se nazývá hemostáza. Správné přidržení místa zkracuje dobu krvácení, předchází poškození přístupu a urychluje váš návrat domů. Jak to probíhá?

  • Sestra vám na ruku navlékne rukavici a podá vám sterilní gázu.
  • Pevně přitiskněte dva prsty na místo vpichu jehly a držte po dobu 5 až 10 minut. Nenahlížejte přitom pod gázu. Netlačte příliš silně, abyste nezastavili tep - požádejte zdravotnický personál, aby vám ukázal správný tlak.
  • Až se krvácení zastaví, sestra vám přiloží na ránu náplast nebo čistý obvaz.
  • Sestra zhodnotí, kdy je hemostáza dokončena, tj. krvácení zastaveno. Poté můžete sundat rukavici. Před odchodem z dialyzačního sálu si umyjte ruce.
  • Obvaz ponechte na ráně minimálně 4 hodiny.