Každodenní péče o fistuli

Kontrola fistule

Vzhledem k tomu, že fistule hraje klíčovou roli v úspěšné dialyzační léčbě, je skutečně velmi důležité udržovat ji v dobrém stavu. Vaše fistule potřebuje každodenní kontrolu! O tom, že je vše v pořádku, se můžete přesvědčit zrakem, poslechem a pohmatem.

Při pohledu na svou paži s fistulí si všímejte jakýchkoli známek zčervenání nebo otoku.

Další možností kontroly dobrého krevního průtoku fistulí je poslechnout si pomocí fonendoskopu krevní šum – svištivý či bzučivý zvuk. Požádejte ošetřující personál, aby vám ukázal, jak na to.

Nejsnadnější způsob kontroly je přiložení ruky na fistuli. Měli byste cítit rytmické vibrace rovněž zvané „chvění” – vířivý pohyb krve nad fistulí. Při kontrole fistule pohmatem dávejte zejména pozor na to, zda nepociťujete bolest nebo nemáte zvýšenou teplotu v oblasti fistule.

Abyste omezili na minimum nebezpečí infekce či trombózy (krevní sraženiny), které nejčastěji ohrožují vaši fistuli, dodržujte několik jednoduchých pravidel:

 

Nechte krev volně proudit

Vyhněte se jakémukoli tlaku na paži s fistulí, neboť může vést ke vzniku trombózy, zejména v případě nízkého krevního tlaku. Je třeba se vyhnout následujícím situacím:

 • Nenoste těsné oblečení nebo omezující předměty, jako jsou hodinky nebo náramky, které by mohly vést k stlačení fistule.
 • Nespěte na paži s fistulí - může to vést ke krátkodobému zaškrcení fistule a snížení krevního toku.
 • Vyhněte se prudkému ohýbání paže s fistulí.
 • Vyhněte se měření krevního tlaku tlakoměrem na paži s fistulí, protože nafouknutí manžety vede ke stlačení cév.
 • Vyhněte se odběru krve nebo injekcím, protože může dojít k poškození cévní stěny s následným vyšším rizikem zániku fistule.

Povšimnete-li si některého z těchto zneklidňujících příznaků: zčervenání, otok, bolestivost, zvýšená teplota v oblasti fistule, obraťte se ihned na svého ošetřujícího lékaře nebo dialyzační personál.

Udržujte fistuli v čistotě

Abyste se vyhnuli případnému přenosu bakterií z kůže do krevního oběhu, který by mohl vést k infekci, nezapomeňte vždy dodržovat tyto zásady:

 • Umývejte si fistuli teplou vodou a mýdlem každý den a před každou dialýzou.
 • Vyhněte se kašlání a kýchání směrem k fistuli.
 • Používejte sterilní gázu a rukavici k zastavení krvácení po odstranění jehly.

Chraňte fistuli před poraněním

 • Vyhněte se činnostem, které by mohly vést k poranění fistule, například zvedání těžkých předmětů, jako jsou kufry nebo přepravky. Při nakupování používejte vozík místo košíku. Na paži s fistulí nenoste nákupní tašku.
 • Vyberte si sportovní aktivity, které nebudou vaši paži s fistulí zatěžovat – vydejte se na procházku nebo si vyjeďte na kole.

Pozor na teplotní výkyvy

Velmi vysoké nebo velmi nízké teploty mohou mít rovněž nepříznivé účinky na vaši fistuli a mohou vést ke vzniku trombózy. Doporučujeme, abyste se nevystavovali:

 • nadměrnému teplu (např. v sauně) - protože vede k rozšíření cév a snížení krevního tlaku a krevního toku. Chcete-li pobývat venku za velmi horkého slunečného dne, držte se raději ve stínu;
 • nadměrnému chladu - protože vede ke stažení cév a sníženému průtoku krve v končetinách, zejména v paži s fistulí. Během velmi chladných dnů nezapomínejte na teplé oblečení, pokud si chcete vyjít na čerstvý vzduch.