Doba „zrání“ fistule

Během doby „zrání” byste měli místu svého cévního přístupu věnovat zvláštní pozornost. Po tuto dobu je operované místo kryto obvazem, aby bylo chráněno před infekcí a aby bylo v bezpečí. Stav vaší fistule během hojení kontroluje lékař nebo sestra.

Po operaci je velmi důležité, abyste dodržovali doporučení svého lékaře ohledně péče o paži s fistulí. Měli byste také napomáhat vývoji fistule dodržováním vhodného cvičebního programu; pokyny získáte od vašeho lékaře, který vám rovněž doporučí, kdy se cvičením začít. Cvičením paže s fistulí zlepšíte prokrvení fistule. Fistule se díky tomu zvětší a připraví se na zavedení kanyly.

Pokud vaše fistule ještě není zcela zralá, požádejte zdravotnický personál o další rady. Zde je několik jednoduchých cviků, které můžete provádět i při sledování televize nebo čtení:

Otevírání kolíčku

  • Vezměte si obyčejný kolíček na prádlo
  • Palcem a ukazovákem jej stiskněte tak, aby se otevřel, a potom jej nechte opět zavřít
  • Tento cvik opakujte 5 minut 6x denně

Mačkání měkkého míčku

  • Držte míček v ruce s paží, na které máte fistuli
  • Nechte paži volně viset podél těla
  • Opakovaně po dobu asi 5 minut mačkejte míček otevíráním a zavíráním dlaně

Doteky konečků prstů

  • Každým prstem se dotkněte""konečku palce a tento cvik opakujte po dobu 5 minut. Po každém dotyku nezapomeňte otevřít dlaň
  • Dotýkejte se konečky prstů palce opakovaně po dobu 5 minut 6x denně

Tyto jednoduché cviky pomáhají rozvoji nově vytvořené cévy a umožňují její zvětšení a zesílení.
Pamatujte: pokud je pro vás cvik bolestivý nebo se vaše paže snadno unaví, cvičení ukončete.