Péče o centrální venózní (žilní) katétr (CVC)

Centrální venózní katétr (CVC)

Centrální venózní katétr, speciální typ intravenózního katétru (hadičky), je v dnešních dialyzačních střediscích nepostradatelný - někteří pacienti začínají podstupovat hemodialýzu bez permanentního (trvalého) cévního přístupu a v takovém případě mají nejčastěji zaveden centrální venózní katétr.

Proč potřebujete CVC

V případě, že jsou cévy pacienta poškozené nebo velmi křehké, není možné vytvořit fistuli. Vzhledem k rychlosti přístupu jsou centrální venózní katétry často používány pro ošetření v náhlých případech. Je-li nejlepší volbou pro vaši hemodialýzu centrální venózní katétr, lékař nebo chirurg jej zavede do centrální žíly – krční žíly (na krku), podklíčkové žíly (na hrudi) nebo stehenní žíly (v třísle).

Centrální venózní katétry umožňují okamžitý přístup do oběhové soustavy. Pacienti s CVC oceňují, že mohou během dialýzy volně pohybovat pažemi a rukama a že se vyhnou napichování jehlami. Na druhou stranu, dlouhodobou komplikací používání katétrů – zejména pak katétrů zavedených do podklíčkové žíly – je abnormální zúžení cévy (stenóza). CVC s sebou zároveň nese větší riziko infekce a pacienti musí být opatrní při každodenní hygieně, koupání či plavání. Někdy je obtížné dosáhnout s CVC vysokého průtoku krve, což může snížit účinnost odvádění toxinů během hemodialýzy.

Péče o CVC

Péči o CVC obvykle obstarávají sestry. Při každé dialýze by mělo být místo výstupu katétru očištěno. Sestra přitom musí používat osobní ochranné pomůcky. Pacient by měl mít při výměně obvazu roušku, stejně jako pokaždé, když je katétr otevřený (např. při napojení a odpojení). V případě netunelových katétrů musí stehy zůstat na místě po celou dobu zavedení katétru. Máte-li tunelový katétr, stehy se vyndávají, jakmile se manžeta katétru vhojí do tkáně.