Jak zůstat fit i na dialýze

Mnoho pacientů zajímá, jak skloubit dialýzu a cvičení. Naši kolegové v dialyzačním středisku NephroCare v portugalské Coimbře (krásné město a sídlo nejstarší portugalské univerzity) chtěli zjistit, jak může tělesná aktivita ovlivnit stav pacientů, kteří se u nich léčí. Rozhodli se proto vyzkoušet vlastní projekt. Jeho výsledky mluvily jasně: pacientům, kteří se zapojili do cvičebního programu, přibyla energie a celkově se začali cítit lépe.

Jak to všechno začalo

Když psal ošetřovatel Pedro Martins v roce 2014 diplomovou práci na téma rehabilitační ošetřovatelství, uvědomil si, že pacienti na hemodialýze tráví velkou část dne bez pohybu. To ho přivedlo k jednoduchému nápadu: co takhle spojit hemodialýzu se cvičením?

„Podobné programy fungují i v jiných zemích jako doplněk dialýzy, ovšem mimo zdi kliniky. My jsme se rozhodli začlenit cvičení přímo do doby, kterou pacienti tráví na dialýze, abychom jim ušetřili čas,“ říká Pedro Martins a dodává: „Nemusí tedy kvůli cvičení nikam zvlášť docházet a dobu, kterou u nás stráví, mohou efektivněji využít.“ S drobnými úpravami začalo Martinsův cvičební program využívat čtyřicet pacientů střediska NephroCare v Coimbře.

Výsledky studie, která měřila účinky cvičení na stav pacientů na hemodialýze, ukázaly, že cvičební program pomohl pacientům zlepšit:

  • pohyblivost a chůzi,
  • tělesnou skladbu,
  • hladinu energie,
  • celkovou pohodu.

Podmínky pro účast v programu

Nejdůležitější je pacientova bezpečnost. Každý, kdo podstupuje hemodialýzu a chtěl by se do cvičebního programu zapojit, musí nejprve projít vyšetřením podle doporučení svého nefrologa. Vyšetření musí zahrnovat EKG, echokardiografi i a přehled pacientovy anamnézy. V některých případech bohužel cvičení nelze doporučit, rozhodnutí je však vždy na ošetřujícím lékaři.

Proč cvičit během hemodialýzy?

Povaha léčby vyžaduje, aby pacienti na hemodialýze trávili mnoho času mimo domov. Obvykle docházejí na kliniku třikrát týdně, pokaždé minimálně na čtyři hodiny. K tomu je třeba přičíst čas strávený na cestě a čekání na dialyzační jednotce. Časová investice do léčby může ovlivnit osobní život, kariéru, sebeúctu a pocit autonomie pacienta.

Všechny tyto faktory se mohou negativně podepsat na aktivitě pacienta. Roztáčí se tu nebezpečná spirála: Méně aktivní člověk bývá více unavený a v důsledku toho podléhá ještě větší pasivitě. Proto je tělesná aktivita během hemodialýzy tak důležitá. A protože pacienti tráví tak jako tak velkou část svého týdne v dialyzačním centru, je kombinace léčby a cvičení ideální variantou.

Pohled do budoucnosti

Předpoklad Pedra Martinse, že cvičení během hemodialýzy znamená přínos pro pacienta, se nakonec potvrdil. Díky jeho iniciativě a ochotě centra NephroCare v Coimbře podílet se na studii máme nyní jistotu, že fyzická aktivita prospívá lidem na hemodialýze v mnoha ohledech. Cvičební program se osvědčil a bude nyní nabídnut dalším portugalským centrům sítě NephroCare.

 

I když třeba vaše středisko tento program ještě nenabízí, proberte se svým lékařem či s někým z NephroCare týmu, jak můžete zařadit více fyzické aktivity do vašeho běžného života.

 

Hlavně buďte aktivní – pro vaše zdraví!