Služby

Dialýza se stane neoddělitelnou součástí vašeho života. Život s ní se naučilo vést již mnoho pacientů. Nemějte proto žádné obavy – i vy to zvládnete. K dispozici je vám celá odborných i praktických zdrojů, které vám i vašim blízkým pomohou snadno si osvojit všechna důležitá, s dialýzou související témata:

  • Péče o fistuli / cévní přístup
  • Péče o centrální venózní (žilní) katétr/CVC
  • Užívání léků
  • Tělesné cvičení
  • Psychosociální poradenství
  • Práce a dialýza
  • Prázdninová dialýza

V této části najdete užitečné rady a inspiraci k tomu, jak žít s dialýzou plnohodnotný a spokojený život.