Prázdninová dialýza

Cestování s dialýzou bez obav!

Ani onemocnění ledvin a s ním spojená dialyzační léčba vám nemusejí bránit, abyste si plnohodnotně užívali zasloužených chvil relaxace, vydávali se vstříc novým poznáním nebo putovali za exotikou.

Se službou „Prázdninová dialýza“, kterou naše společnost bezplatně nabízí, mohou hemodialyzovaní i peritoneální dialyzovaní pacienti cestovat kamkoliv v České republice i v zahraničí.
Pacientům podstupujícím peritoneální léčbu zajistíme dovoz vaků na určené místo.

Mějte prosím na paměti, že vyřízení všech dokladů trvá nejméně dva měsíce.

Co všechno služba zahrnuje?

Cíl své cesty si můžete zvolit podle libosti – dialyzační střediska Fresenius Medical Care najdete po celém světě. Pomůžeme vám vybrat středisko a vysvětlíme, které dokumenty, zdravotní zprávy a kopie výsledků vyšetření je nutno doložit. Jakmile si vyberete v cestovní kanceláři vaši dovolenou a její termín a budete nás kontaktovat, je již komunikace s dialyzačním střediskem v zahraničí v našich rukou.
Nemusíte se bát ani jazykové bariéry – překlad vět nejčastěji používaných při dialýze v angličtině, španělštině a němčině naleznete zde:

Slovníček prázdninové dialýzy
 

Jak probíhá platba za léčbu?

Platba za léčbu závisí na konkrétních podmínkách země – buď je léčba bezplatná (placena prostřednictvím Evropského průkazu pojištěnce) nebo se spoluúčastí z ceny léčby, anebo je hrazena v plné výši (většinou země mimo EU a v soukromých střediscích v rámci EU).

Pokud středisko nepřijímá Evropský průkaz pojištěnce, příslušnou cenu dialýzy zaplatíte v hotovosti nebo platební kartou. Cenu za dialýzu vám sdělíme při výběru střediska. Zdravotní pojišťovna vám na základě dokladu o zaplacené částce vrátí částku, která se rovná výši úhrady za dialýzu v ČR.

Platbu dovolené v cestovní kanceláři doporučujeme uskutečnit až po potvrzení rezervace dialýzy na středisku v zahraničí.

Kdo vám s cestováním pomůže?

Službu „Prázdninová dialýza“ ve společnosti Fresenius Medical Care zabezpečuje: Ing. Lucie Ptáková (tel. 739 529 388, e-mail: lucie.ptakova@fmc-ag.com).

Jak postupovat při vyřizování Prázdninové dialýzy?

  • v cestovní kanceláři si vyberete místo a termín dovolené (zájezd doporučujeme zaplatit až po potvrzení rezervace léčby)
  • minimálně dva měsíce před plánovaným odjezdem kontaktujte Ing. Lucii Ptákovou
  • vyžádáte si od svého ošetřujícího lékaře potvrzení zdravotní zprávy v anglickém jazyce

 

Formuláře ke stažení a vyplnění

Zde si můžete stáhnout formuláře, které prosím zašlete vyplněné a podepsané na e-mailovou adresu: lucie.ptakova@fmc-ag.com

1. Holiday Dialysis Request (originál k odeslání) (O vyplnění tohoto formuláře požádejte svého ošetřujícího lékaře).

2. Všeobecné podmínky společnosti Holiday Dialysis International (originál k odeslání) (český překlad s notářským ověřením si můžete přečíst zde)

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů(originál k odeslání) (český překlad s notářským ověřením si můžete přečíst zde)

Cestování do Slovenské republiky

Dialýzu vám rádi zajistíme v dialyzačních střediscích Fresenius Medical Care v těchto městech: Bratislava – Petržalka, Bratislava – Ružinov, Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice, Krompachy, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Svidník, Trnava a Žilina.

Ve všech těchto střediscích přijímají Evropský průkaz pojištěnce.

Cestování v České republice

V případě zájmu o dialýzu v některém z našich středisek v České republice (seznam zde) můžete vybrané středisko kontaktovat sami. K rezervaci budeme potřebovat některé vaše zdravotní údaje.

Holiday Dialysis International

Holiday Dialysis International je organizace vlastněná společností Fresenius Medical Care, která pacientům na hemodialýze nabízí bezplatné celosvětové služby rezervace dialýzy.Právě jejím prostřednictvím zajišťujeme rezervaci dialýz v zahraničí. Komunikovat tedy můžete přímo s naší koordinátorkou služby Prázdninová dialýza.

Organizace zajišťuje přímý kontakt mezi dialyzačními jednotkami a lékařem každého pacienta za účelem výměny zdravotnických informací.

Bližší informace o službách, destinacích a nabídkách organizace Holiday Dialysis International naleznete na stránkách www.hditravel.com

Všeobecné podmínky společnosti HDI naleznete výše v textu.