NephroCare používá na těchto webových stránkách soubory cookies, které zlepšují uživatelské prostředí a poskytují co nejlepší služby. Pokračováním v procházení webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací o ochraně osobních údajů.

Stádium mého onemocnění

Chronickým onemocněním ledvin (CKD, z anglického chronic kidney disease) se označuje stav, kdy ledviny nepracují natolik dostatečně, aby udržely dobrý zdravotní stav člověka. Nástup onemocnění je postupný a obvykle trvá několik měsíců nebo let. Proces je nezvratný, ale v případě včasné diagnózy, správné léčby a určitých změn životosprávy lze vývoj onemocnění zpomalit; v některých případech i zastavit. Pokud trpíte onemocněním ledvin, zjistěte si o něm co nejvíce informací. V případě správné léčby a změn v životosprávě zůstanete delší dobu zdravější. Váš lékař s vámi bude úzce spolupracovat na zvládání základních příčin, abyste společně vývoj onemocnění zastavili, nebo alespoň zpomalili.

Pět stádií chronického onemocnění ledvin

CKD se dělí do celkem 6 stádií (CKD G1 až G5). Stádium G3 se ještě dále dělí na G3a a G3b. V rámci zjednodušení můžeme stádia G1 až G3a nazývat časným stádiem a G3b až G5 pozdním stádiem.

Určení stádia CKD je nezbytné pro posouzení vývoje CKD a volbu vhodných změn životosprávy. V praxi se provádí stanovením tzv. míry glomerulární filtrace (GFR, z anglického glomerular filtration rate). Jedná se o nepřetržitý proces, jímž se v ledvinách odstraňují odpadní látky z krve do moči.

Míra glomerulární filtrace (GFR)

Míra glomerulární filtrace (GFR) se používá k posouzení funkce ledvin. Tento údaj lze vypočítat na základě výsledku jednorázového vyšetření krve, při kterém se změří koncentrace kreatininu (odpadní látky vznikající ve svalech) Podle zjištěné GFR může lékař určit stádium onemocnění ledvin a naplánovat léčbu. Čím nižší je GFR, tím vyšší je riziko vývoje CKD.

Albuminurie

Kromě GFR je důležitá také úroveň tzv. albuminurie. Albuminurie znamená, že máte v moči zvýšenou koncentraci bílkoviny albuminu. Albuminurie může být časným příznakem chronického onemocnění ledvin. Obdobně jako GFR albuminurie signalizuje poruchu tvorby moče. . Albuminurii lze orientačně posoudit pomocí testovacího proužku; rozhodujícím potvrzením je laboratorní vyšetření jednorázového vzorku moče.. Čím vyšší je albuminurie, tím vyšší je riziko vývoje CKD.

Více informací o svém stádiu onemocnění naleznete zde:

Časné stádium

Většina lidí v časném stádiu netrpí téměř žádnými obtížemi, případně pozoruje...

Pozdní stádium CKD

V pozdním stádiu CKD (G3b, až G5) je funkce vašich ledvin výrazně snížená.