Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění a dialýza: Co potřebujete vědět k uchování dobrého zdravotního stavu

Jak už možná víte, velký počet pacientů na dialýze má různá onemocnění kardiovaskulárního systému. Dobrá zpráva je, že díky správné léčbě a preventivním opatřením existují způsoby, jak můžete aktivně zpomalovat progresi kardiovaskulárních onemocnění, zlepšit svou prognózu, případně snížit riziko výskytu nemoci.

Role kardiovaskulárního systému

Kardiovaskulární systém je tvořen srdcem, žilami, tepnami a vlásečnicemi. Hlavním úkolem tohoto systému je udržovat nás naživu a v dobré kondici. Kardiovaskulární systém přemisťuje krev od srdce k plicím a do zbytku těla, kterému dodává kyslík. U osob s kardiovaskulárním onemocněním není tělo schopno tyto důležité úlohy plnit dostatečně dobře.

Kardiovaskulární onemocnění – bližší pohled

Termín kardiovaskulární onemocnění není ve skutečnosti příliš přesný. Nejedná se pouze o jedno onemocnění, ale spíše o souhrnné označení pro řadu nemocí včetně hypertenze, aterosklerózy, koronárního onemocnění a mrtvice. Některé nemoci se vyskytují častěji než jiné. Kardiovaskulární onemocnění může vést k nedostatečně účinné funkci srdce nebo srdečních chlopní a ke zúžení nebo kornatění tepen. Při poškozování srdce a cév mohou hrát důležitou roli toxiny nebo bakterie.

Proč jsou pacienti na dialýze v ohrožení

Chronické onemocnění ledvin zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí, a proto je tak důležité se o sebe starat, chodit na lékařská vyšetření a řídit se pokyny lékaře. Důvodem zvýšeného rizika je, že dvěma hlavními příčinami chronického onemocnění ledvin jsou diabetes a vysoký krevní tlak, tedy stavy, které v případě, že nejsou léčeny, vedou k poškození cév. Obecně se dá říci, že poškození ledvin může způsobit zvýšení krevního tlaku, což je pro kardiovaskulární onemocnění rizikovým faktorem. Mezi další běžné komplikace chronického onemocnění ledvin, které mohou vést také k rozvinutí kardiovaskulárních onemocnění, patří zvýšené hladiny homocysteinu, fosfátů a vápníku, případně anémie. Protože tato onemocnění často souvisí s onemocněním ledvin, je velice důležité dodržovat léčebný režim připravený vaším lékařem.

Hypertenze

Vysoký krevní tlak, hypertenze, bývá někdy označován za „tichého zabijáka“. Toto označení pramení ze skutečnosti, že řada lidí s vysokým krevním tlakem netrpí žádnými příznaky. Při měření krevního tlaku se používají dva údaje. Prvním číslem je systolický tlak, který představuje tlak ve chvíli, kdy se srdce stáhne. Druhým číslem je diastolický tlak, který odpovídá tlaku naměřenému ve fázi, kdy je srdce v relaxační fázi. U osob s vysokým krevním tlakem krev putuje cévami příliš silně. Postupem času tím dochází k poškozování cév, což zvyšuje riziko srdeční příhody nebo mrtvice. Váš lékař pravidelně sleduje váš krevní tlak a udržuje jej v normálním rozsahu. Tím se sníží riziko komplikací.

Ateroskleróza, koronární choroba a infarkt

Jednoduše řečeno aterosklerózou označujeme kornatění tepen, tedy cév, které vedou krev od srdce do zbytku těla. Ložiska tuku, kterým se říká aterosklerotické pláty, a minerální ložiska způsobují tvrdnutí tepen, což snižuje množství krve přiváděné do srdce. Pokud dochází k nedostatečnému zásobení srdce krví, projevuje se to bolestí na hrudi a může dojít až k infarktu. Kornatění tepen je také hlavní příčinou koronární choroby, což je označení pro jakýkoli stav, při kterém dochází kvůli zablokování nebo zužování cév ke zhoršení prokrvení srdeční svaloviny. Pokud není mozek dostatečně zásoben kyslíkem, nebo céva praskne, může dojít k mrtvici, která vyžaduje okamžitý lékařský zásah.

Co je příčinou kardiovaskulárníchonemocnění?

Podobně jako u řady dalších nemocí je příčin kardiovaskulárních onemocnění více, navíc se mohou osobu od osoby lišit. Mezi běžné rizikové faktory patří nevhodná strava, obezita, kouření, stres a sedavý životní styl. Proto je otázka zdravého životního stylu velice důležitá. Mezi obecná doporučení související s aktivním snižováním rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění, která vám lékař sdělí,patří vyvážená strava s nízkým obsahem sodíku, redukce hmotnosti, nekouření, pohyb a lepší zvládání stresu. Tyto změny mohou být zpočátku obtížné, ale pokud se budete těchto rad držet, prospějete tím svému kardiovaskulárnímu systému, ledvinám i celkovému zdravotnímu stavu.

Léčba osob s chronickým onemocněním ledvin

Váš nefrolog bude příznaky kardiovaskulárního onemocnění pravidelně sledovat. To znamená, že bude měřit váš krevní tlak a ze vzorků krve určí, zda netrpíte anémií. V případě zjištění rizika vám lékař na míru vypracuje léčebný postup, v němž mohou být zahrnuty léky na snížení krevního tlaku nebo cholesterolu. Posouzeny a léčeny budou i jiné nerovnováhy nebo nedostatečnosti zvyšující riziko kardiovaskulárního onemocnění. Mezi ty patří například zvýšené hladiny vápníku nebo fosfátů v krvi. Pokud navíc trpíte diabetem, hraje při ochraně vašeho kardiovaskulárního systému a ledvin nezastupitelnou roli také kontrola hladiny krevního cukru.

Přímý dopad na příznaky kardiovaskulárního onemocnění má také strava, které každodenně konzumujete. Váš nefrolog vás odešle za nutričním terapeutem, který se specializuje na pacienty s poruchou funkce ledvin. Společně pak vypracujete optimální stravovací plán zahrnující všechny potřebné živiny. Upravený stravovací režim podpoří váš celkový zdravotní stav a vy se budete cítit mnohem lépe. Nezapomeňte: Naprostou nezbytností pro vedení kvalitního života na dialýze a s kardiovaskulárním onemocněním je přesné dodržování doporučení nutričního terapeuta a pečlivá starost o vlastní zdraví. Díky tomu můžete zlepšit své osobní vyhlídky a celkově zvýšit kvalitu svého života.

Dialýza a kardiovaskulární onemocnění

Kromě změn v životním stylu, užívání léků a dodržování stravovacího plánu vám s omezováním komplikací souvisejících s kardiovaskulárním onemocněním mohou pomoci určité druhy dialýzy, například dialýza typu High-Flux nebo HighVolumeHDF® spolu s řízením tekutin. Společnost Fresenius Medical Care se vědomě snaží poskytovat všem pacientům ve své péči takový druh dialýzy, který pomůže zpomalit progresi onemocnění. Pokud budete mít jakékoli otázky ohledně své osobní situace, položte je při příští návštěvě svému nefrologovi.