Komplikace diabetu a diabetická noha

Komplikace diabetu

Diabetická vaskulární nemoc

Díky sledování možných rizik, přijímání preventivních opatření a zejména udržováníhladiny krevního cukru pod kontrolou můžete významně napomoci maximálnímu snížení komplikací. Jedním z hlavních problémů diabetických pacientů je diabetická vaskulární nemoc. Pokud jste diabetikem, je dost pravděpodobné, že jste museli začít dialýzu podstupovat právě kvůli diabetické nefropatii. U tohoto mikrovaskulárního onemocnění způsobuje dlouhodobě vysoká hladina krevního cukru poškození malých cévek v ledvinách, které tak již nedokáží regulovat hladinu vody a solí. Dalším typem mikrovaskulárního onemocnění je diabetická retinopatie, která ovlivňuje oči. Na následujících řádcích se můžete podrobně seznámit s oběma problematikami, stejně jako se dvěma hlavními onemocněními velkých cév v těle – aterosklerózou a mediální kalcifikující sklerózou.

Ateroskleróza

Ateroskleróza je kornatění tepen. Velké cévy se ucpávají nahromaděnými tuky, kterým se říká aterosklerotické pláty. Tyto aterosklerotické pláty se zvětšují postupně, takže čím déle diabetem trpíte, tím je pro vás riziko větší. Tělo považuje aterosklerotické pláty za cizí tělesa a napadá je svým imunitním systémem. V důsledkutoho pak dochází k zánětům, kvůli nimž se aterosklerotické pláty zvětšují. Tyto záněty mívají horší průběh, pokud je hladina krevního cukru vysoká. Je proto velmi důležité hladinu krevního cukru pečlivě sledovat. Vhodné je provozovat nějaký druh sportu nebo fyzické aktivity, která napomůže k rozproudění krve a pomůže udržet cévy co možná nejohebnější. Ateroskleróza způsobuje zužování tepen. Mediální (neboli arteriální) kalcifikace způsobuje jejich zvýšenou tuhost, což může způsobovat kardiovaskulární obtíže. V důsledku pak účinnost dialýzy nemusí být tak dobrá, jak by mohla být. Mohou se vyskytnout také problémy s vytvořením a udrženímm cévního přístupu k cévám. Mediální kalcifikaci můžete do značné míry ovlivnit tím, co váš nefrolog nazývá kostním minerálním metabolismem.. V podstatě to znamená, že byste měli udržovat hladiny fosfátů a vápníku v rovnováze dodržováním diety a užíváním vazačů fosfátů, které vám předepíše lékař.

Krevní tlak

Stejně jako u všech komplikací spojených s diabetem i zde je nejlepší léčbou prevence. Je velmi důležité pravidelně měřit hladinu krevního cukru a díky správné stravě a lékům ji udržovat na zdravé úrovni a držet pod kontrolou také vysoký krevní tlak a hladinu tuku. Mezi další příznaky diabetického vaskulárního onemocnění patří špatný krevní oběh. To může mít velmi nepříznivý vliv zejména na ruce a nohy, ale velké riziko hrozí zejména chodidlům. V případě nedostatečného zásobování okysličenou krví může dojít ke vzniku defektů a rozvoji infekcí.

Chraňte si zrak

Náš zrak je cenný a měli bychom pro jeho ochranu udělat vše, co je možné. Podívejme se blíže na to, jak může cukrovka/diabetes váš zrak poškodit a jak tomu lze zabránit. Pokud jste diabetikem a najednou se vám začne zhoršovat nebo rozostřovat zrak, nemusíte hned pospíchat na nákup nových brýlí. Tato změna může být ve skutečnosti způsobena hladinou krevního cukru! Při příliš vysoké hladině cukru se čočky ve vašich očích zvětší, což vede k rozostřenému vidění. Jedná se pouze o dočasnou změnu, a jakmile se hladina krevního cukru vrátí k normálu, zrak se vám zase zlepší. Tato náprava ale může po obnovení správné hladiny krevního cukru trvat i několik měsíců. Rozostřené vidění může být známkou závažných očních problémů. Pokud se u vás objeví změny v kvalitě zraku, je velice důležité, abyste navštívili svého lékaře. Diabetické onemocnění očí je termín používaný k popisu jakékoli oční choroby, která je způsobena diabetem. Mezi nejběžnější nemoci patří šedý zákal, diabetická retinopatie a glaukom.

Šedý zákal je z těchto nemocí nejznámější a může se týkat kohokoli, nejen diabetiků. Je však pravdou, že u diabetiků se šedý zákal rozvíjí v dřívějším věku než u ostatních lidí. Šedým zákalem označujeme stav, kdy se oční čočky zakalí nebo zastřou, což vede k rozostření zraku. Šedý zákal lze dnes naštěstí poměrně jednoduše léčit operací, při které chirurg nahradí oční čočku čočkou umělou.

Diabetickou retinopatií označujeme poškození oční sítnice. Jedná se o nejběžnější onemocnění oka u diabetiků, které je způsobeno abnormálním nárůstem cév v sítnici. Sítnice je vrstvou v zadní části oka citlivou na světlo, která převádí světlo na elektrické signály. Tyto signály se očním nervem vysílají do mozku, který je interprtuje a vytváří obrazy, které vidíme, tedy náš zrak! Sítnice potřebuje ke svému fungování neustálý přísun krve, kterou přivádí síť malých cév. Tyto maličké cévy jsou citlivé na správnou hladinu krevního cukru. V případě příliš vysoké hladiny glukózy v krvi může dojít k poškození těchto cév. Při vysoké hladině krevního cukru se tyto cévy rozšiřují a vytváří balónovité výdutě, kterým se říká aneuryzmata. Ty se mohou ucpat, případně prasknout, což má za následek slepotu. Diabetická retinopatie obvykle zasahuje obě oči najednou a zásadně nevykazuje žádné varovné znaky. Často se nevyskytují žádné příznaky, i když někteří pacienti pozorují rozostření vidění nebo ztmavení obrazů v zorném poli. Mezi další příznaky mohou patřit tmavé skvrny nebo výpadky v zorném poli, rozkolísané vidění, tmavá nebo prázdná místa v zorném poli, ztráta zraku a obtíže s rozpoznáváním barev. Dobrá zpráva je, že při včasném zjištění jsou některé z raných změn vratné. Je proto velice důležité si nechat oči pravidelně kontrolovat.

V raných stádiích diabetické retinopatie může poškozenými cévami prosakovat malé množství krve přímo do oka. Při dalším průběhu nemoci je řada cév v sítnici již poškozena, což vede k nedostatečnému zásobení krví. Ke kompenzaci této ztráty začínají růst nové cévy, které ale často bývají abnormální a nejsou schopny zajistit adekvátní krevní průtok. Mohou také prorůstat nebo prosakovat do sklivce (gelu podobná látka uprostřed oka) a být doprovázeny zjizvením. Toto zjizvení může vést k odchlípení sítnice, které má za následek rozostřené vidění nebo slepotu. Nově narostlé cévy mohou také bránit normálnímu výtoku tekutin z oka, což vede k nárůstu nitroočního tlaku. Tomuto stavu se říká glaukom, zelený zákal, který může vést k poškození zrakového nervu. V případě včasného zjištění lze některé příznaky diabetické retinopatie léčit. Nemoc samotnou sice zcela vyléčit nejde, ale správná léčba může další ztrátu zraku zpomalit, nebo jí zabránit úplně.

Prevence je nejlepší léčbou

I zde platí známérčení, že „prevence je nejlepší léčbou“. Vzhledem k tomu, že se diabetická onemocnění očí mohou rozvinout bez jakékoli bolesti nebo příznaků, je velmi důležité, abyste v případě, že trpíte diabetem, podstupovali vyšetření zraku každoročně. Toto lékařské vyšetření je velmi jednoduché a zcela bezbolestné. Lékař pomocí speciálních kapek rozšíří vaše zorničky a poté vyšetří sítnici v zadní části oka. Pokud odhalí jakékoli známky diabetické retinopatie, poradí vám, jaká léčba pro vás bude nejlepší. Jak sami vidíte, s diabetes se pojí celá řada zdravotních komplikací. Pokud si ale budete těchto rizik vědomi a zachováte se podle toho, můžete závažným problémům do značné míry předejít. Především byste měli každý den pečlivě sledovat svou hladinu krevního cukru a udržovat ji pod kontrolou spolu se svým krevním tlakem a cholesterolem. S lékařem si promluvte o všech potřebných vyšetřeních, a pokud se u vás objeví nějaké neobvyklé příznaky nebo obtíže, s konzultací neváhejte. Lékař udělá vše, co je možné, aby se tyto komplikace udržely na minimální úrovni a vaše zdraví bylo v co možná nejlepším pořádku.

Diabetická noha

Diabetická noha může postihnout jakéhokoli pacienta, který se léčí s cukrovkou. Jako diabetickou nohu označujeme komplikace nebo patologické změny vzniklé v přímém důsledku s diabetem.. S tímto stavem se pojí celá řada komplikací včetně vředů, infekcí a neuropatické (Charcotovy) osteoartropatie. Dva hlavní problémy, které diabetiky často trápí, tedy poškození nervů a oběhové obtíže, mohou vést ke vzniku puchýřů a poranění kůže. V případě jejich neléčení se rány mohou zanítit a způsobovat závažné problémy. V nejextrémnějších případech může být nutné přistoupit k amputaci prstů nebo chodidla. Za účelem včasného odhalení problémů je nutné dodržovat preventivní opatření a vhodným způsobem o nohy pečovat. K minimalizaci důsledků je nutné dodržovat správnou terapii a léčbu. Jak se tedy o nohy správně starat?

Vředy diabetické nohy

Nejčastějším projevem diabetické nohy jsou vředy. Vředem označujeme bolestivé místo nebo zranění, které se nehojí: Kůže je porušená a odhaluje tkáň pod sebou. Diabetes narušuje přirozenou schopnost těla léčit se, což znamená, že se zranění a puchýře, které se u zdravého člověka bez problémů zahojí, rychle zanítí. Vředy se často rozvíjejí po malých rankách, puchýřích nebo spáleninách. Mohou vzniknout také kvůli nošení nevhodné obuvi nebo delším třením chodidla o kamínek nebo výčnělek v botě. Diabetici bývají také náchylní na poškození nervů (neuropatie), ke kterému dochází v důsledku dlouhodobě vyšší hladiny krevního cukru. Chronické poškození nervů může vést k vysychání pokožky, což se na chodidlech projevuje mozoly a prasklinami. Do prasklin v kůži vnikají bakterie, které způsobují infekci. Protože poškození nervů vede ke ztrátě citu v chodidlech, nemusíte si puchýřů a ranek na mozolech nebo jiných necitlivých místech chodidla vůbec všimnout. Další chůzí po „zraněném“ chodidle pak situaci zhoršujete. Do ranek snadno proniknou bakterie a způsobí infekci.

Ošetřování vředů na nohách

Důsledky neléčených vředů na nohách mohou být závažné, ale vředy naštěstí velice dobře reagují na léčbu. Pokud máte podezření, že se vám na noze tvoří podobný defekt, okamžitě se obraťte na svého lékaře. Prvním krokem je obvázání vředu, které zabrání infekci a poskytne mu prostor k zahojení. O pravidelnou výměnu obvazu se postará sestra. Lékař vás může vyslat za podiatrem, který odstraní ztvrdlou kůži bránící v zahojení vředu. V případě infekce vám mohou být předepsána antibiotika. V závislosti na umístění a závažnosti vředu vám také mohou být doporučeny speciální boty pro diabetiky, případně se rychlejší hojení vředu podpoří snížením tlaku pomocí ortézy nebo sádry. V některých případech je nezbytná hospitalizace v nemocnici nebo speciální léčba, např. v podobě malé operace k odstranění mrtvé tkáně nebo odsátí hnisu. Při prevenci vředů je velmi důležité pravidelně kontrolovat hladinu glukózy a udržovat ji pod kontrolou. Každý den byste si také měli prohlížet chodidla a kontrolovat, zda na nich nejsou ranky, puchýře nebo jiné změny. Špatně padnoucí boty jsou hlavní příčinou puchýřů a poranění chodidel, proto výběru obuvi věnujte náležitou pozornost. Vždy noste obuv vyrobenou z kůže, semiše nebo látky a nenoste boty z umělé hmoty nebo jiných materiálů, které nedovolí vašim chodidlům „dýchat“. Přesvědčte se, že vám obuv dobře padne, není příliš těsná a nedochází k odírání chodidel. Ideální jsou boty s tkaničkami nebo suchým zipem, abyste si je v případě potřeby mohli snadno upravovat.

Neuropatická osteoartropatie

Neuropatická osteoartropatie je dalším neduhem, který může v důsledku poškození nervů postihovat chodidla diabetiků. Tomuto stavu se také říká Charcotova noha (po francouzském neurologovi Jean-Martinu Charcotovi) a vede k oslabování kostí v chodidlech u pacientů trpících značným poškozením nervových zakončení. Spolu se slábnutím kostí se mohou objevovat mikrofraktury a v závažných případech může dojít až ke zhroucení kloubů. Kvůli poškození nervů dochází ke snižování citu v chodidlech, kdy nejste schopni vnímat bolest, zranění nebo teplotní změny. To znamená, že si poranění na chodidlech nebo zlomené kosti pravděpodobně nevšimnete, budete dále chodit a svůj stav si tak zhoršíte. Při další chůzi vaše chodidlo dokonce může změnit tvar a zdeformovat se. Tyto deformity jsou dalším rizikovým faktorem pro výskyt vředů. Pokud vás po mírném nárazu nebo poranění začne pálit chodidlo, případně chodidlo oteče, může se jednat o první příznak Charcotovy nohy. Chodidlo vás může a nemusí bolet, může se vyskytnout zarudnutí a/nebo otok a postižené chodidlo může být na dotek teplejší než to druhé. Pokud si povšimnete těchto příznaků, měli byste se okamžitě poradit s lékařem.

Léčba Charcotovy nohy

V raných stádiích, kdy jsou kosti slabší, ale nejsou zlomené, lze chodidlo dát do sádry, omezit tak další poškození a zabránit deformacím. Sádra chodidlo znehybní a poskytne mu čas na zahojení. U pokročilejších případů může být k nápravě zlomených a deformovaných kostí zapotřebí operace.

Péče o chodidla

Pokud máte cukrovku/diabetes, je velmi důležité, abyste se o své nohy dobře starali tím, že budete dodržovat správný režim péče o chodidla. Každý den byste si měli chodidla prohlížet, zda se na nich nevyskytují známky vředů nebo jiných problémů, a o případných nálezech se poradit s lékařem. Pokud spolupracujete s podologem nebo diabetologem, všechny problémy a dotazy probírejte s ním. V opačném případě se můžete poradit s lékařem ve svém středisku NephroCare.

S lékařem se poraďte v případě výskytu některého z následujících příznaků:

 • podrážděné, zarudlé, oteklé nebo bolestivé rány nebo puchýře na prstech u nohou nebo chodidlech,
 • popraskaná kůže, která se nehojí,
 • citlivost nebo zesílení nehtů,
 • plíseň na nohách nebo nehtech,
 • jakékoli příznaky infekce, otoku nebo výtoku,
 • změny stávajících vředů nebo okolní pokožky.

Pokud budete pravidelně provádět tato samovyšetření, budete schopni všechny možné problémy odhalit včas. Díky rychlému zahájení efektivní léčby můžete minimalizovat rozvoj komplikací. Máte-li potíže s prohlížením vlastních chodidel, požádejte o pomoc s každodenními prohlídkami chodidel člena své rodiny, případně si promluvte s lékařem nebo sestrou ve svém dialyzačním středisku. Nezapomeňte: pokud máte potíže s udržováním hladiny glukózy pod kontrolou, je velmi důležité, abyste se o situaci poradili se svým lékařem.

Každodenní péče o chodidla zahrnuje:

 • Každý den kontrolujte, zda se na chodidlech nevyskytuje zranění.
 • Každý den si omývejte nohy mýdlem a teplou vodou a pečlivě je usušte
 • Chodidla udržujte v teple a suchu. Udržujte pokožku vláčnou a bez prasklin používáním neutrálního krému.
 • Předcházejte plísňovým infekcím pomocí sprejů a pudrů.
 • Pravidelně si stříhejte nehty a odstraňujte mozoly pemzou (nikdy používejte ostré nástroje).
 • Nechoďte naboso.
 • Volte pohodlné koženou nebo plátěnou obuv.
 • Pravidelně dezinfikujte svou obuv (formalínem).
 • Nekuřte. Kouření zhoršuje zásobování chodidel kyslíkem a zvyšuje riziko komplikací.