Dialýza

Dialýza – odvádí práci za vaše ledviny

Dialýza je léčebná metoda používaná k náhradě některých funkcí ledvin. Tato léčba dokáže nahradit pouze některé základní funkce normální ledviny.

Léčba dialýzou má za cíl zvládat dvě nejdůležitější ledvinové funkce – odstraňovat z krve nahromaděnou přebytečnou vodu a odpadní látky.

Nicméně i tato léčba vyžaduje váš aktivní přístup, např. dodržování předepsané diety, jejímž cílem je udržet množství vody a odpadních látek na přijatelné úrovni.

Další funkce, které ledviny hrají při vytváření červených krvinek a udržování pevnosti kostí, jsou zajištěny pomocí léků.

Možnosti dialýzy – peritoneální dialýza a hemodialýza

Dialýza se dělí do dvou hlavních skupin, a sice na peritoneální dialýzu a hemodialýzu. Hemodialýza probíhá mimo tělo, peritoneální dialýza se odehrává přímo v těle.

Při léčbě onemocnění ledvin jsou účinné oba druhy dialýzy. Výběr mezi nimi záleží hlavně na vašich osobních preferencích a životním stylu, ale důležitou roli hraje také váš celkový zdravotní stav.

Pro váš konkrétní zdravotní stav může být některá z voleb vhodnější než druhá – v této záležitosti vám poradí váš lékař.

Související témata

Hemodialýzu lze provádět i v domácím prostředí. -Další informace naleznete zde:

Domácí léčba

Hemodialýzu lze provádět i v domácím prostředí.