Možnosti léčby

Jedna nemoc, tři možnosti léčby

Pokud vaše ledviny selžou, máte k dispozici tři základní možnosti léčby: transplantaci, peritoneální dialýzu a hemodialýzu.

Všechny tři způsoby léčby jsou úspěšně využívány po celém světě. Jen s dialýzou,e dnes žije více než dva miliony lidí se selháním ledvin.

Ať už si ve spolupráci se svým lékařem zvolíte jakoukoli léčbu, společnost Fresenius Medical Care se svými NephroCare týmy je zde, aby vám pomohla a podpořila vás. Jsme světovou špičkou v dialýze, kde poskytujeme komplexní škálu služeb a produktů v oblasti hemodialýzy i peritoneální dialýzy a zároveň našim pacientům zajišťujeme optimální podmínky pro transplantaci, a to při dodržení nejvyšších dostupných standardů.