Zahájení léčby

Vaše první dialýza

Představa léčby dialýzou může zpočátku vyvolávat určité obavy.

Zpočátku pro vás bude všechno nové. Nemusíte se však ničeho obávat. Váš NephroCare tým udělá vše pro to, aby pro vás léčba byla co nejpohodlnější. Brzy se budete v dialyzačním středisku cítit “jako doma“. Seznámíte se s ostatními pacienty, osvojíte si všechny rutinní úkony související s dialýzou, a zejména budete v pravidelném kontaktu s vašimi sestrami a lékaři, na které se můžete kdykoliv obracet s vašimi dotazy, přáními i starostmi. Váš tým NephroCare ví, že otevřenost a vzájemný respekt jsou důležitými pilíři dialyzační péče. Zásadní je však týmová práce. Pacienti hrají stejně důležitou roli jako jejich pečovatelé.

Pacienti jsou před zahájením dialyzační léčby proškoleni v rámci vzdělávacího programu Kidney Options. Bezprostředně před nástupem mají možnost v doprovodu lékaře či zdravotní sestry navštívit své dialyzační středisko, kde si mohou vše prohlédnout a kde také obdrží podrobné informace o průběhu návštěvy, včetně doporučení, co je dobré vzít si na středisko s sebou, co si obléci apod.