O co se snažíme

Náš závazek NephroCare

Podstupování dialýzy může mít podstatný vliv na kvalitu života pacienta. Proto je jedním z našich cílů podporovat pacienty s cílem zlepšit jejich zdravotní stav tak, aby mohli pokračovat v tom, na čem jim nejvíce záleží. Jako velká mezinárodní síť poskytování péče v oblasti dialýzy nabízíme dialyzační péči v řadě zemí světa.

Filozofií NephroCare je:

  • plnit závazek společnosti Fresenius Medical Care k vytváření předpokladů ke zvýšení kvality dalšího života pacientů s onemocněním ledvin,
  • podporovat prevenci a zpomalovat progresi chronického onemocnění ledvin,
  • poskytovat dokonalejší péči o pacienty s onemocněním ledvin v souladu s vnitrostátními a mezinárodními směrnicemi,
  • podporovat úzkou transparentní spolupráci mezi nefrology, nemocnicemi, praktickými lékaři, poskytovateli zdravotní péče a pacienty,
  • umožnit pacientům s chronickým onemocněním ledvin zajistit si lepší budoucnost ve spolupráci s NephroCare jako spolehlivým partnerem.

Hodnotový systém NephroCare je řešením vyvážení standardizovaných procesů a lokálních požadavků na celkové a plně propojené dialyzační systémy, který umožňuje výběr nejvhodnějšího přístupu pro každého pacienta v celé naší síti.

 

Angažovanost pacientů

Podpora pacientů má pozitivní vliv na emocionální a fyzický stav pacientů a následně na jejich chování, spokojenost a dodržování léčby.

S pacienty neustále komunikujeme, abychom pochopili, na čem jim nejvíce záleží, a abychom je podpořili v oblastech souvisejících se zdravotní péčí:

• Úvod do dialýzy
• Vzdělávání v oblasti výživy
• Péče o fistuli
• Potřeba zůstat aktivní
• Koordinace dialýzy během dovolené

Více informací naleznete v části pro naše pacienty.

Infrastruktura střediska

K poskytování standardizovaného ošetření v rámci nastavení orientovaných na pracovní postupy je pro nás klíčové navrhovat nejlepší možné klinické postupy s uspořádáním pracoviště šitým na míru a používat kvalitní dialyzační prostředky.

Díky nastavení klinické infrastruktury se snažíme zajistit správnou hygienu, bezpečnost a optimalizovaný dohled nad pacienty.

Řízení kvality

Dosažení příslušné integrace požadavků na kvalitu do strukturovaných procesů.

Hlavním prvkem našeho systému řízení kvality jsou firemní směrnice specifikující klíčové požadavky na procesy v rámci NephroCare, například prostřednictvím nastavení standardů pro hygienu a kontrolu infekcí, správnou dialyzační péči, péči o vodu, koncentráty a dialyzační média pro hemodialýzu a související terapie.

Klinická a provozní výkonnost

Na poskytování udržitelné zdravotní péče založené na hodnotách se setkávají týmy našich středisek s odborníky různých specializací, aby společně řídili naše dialyzační střediska.

Monitorovací nástroje pomáhají našim odborníkům měřit dosažené výkonnostní cíle. Tyto slouží k našemu neustálému zlepšování.

Klinický informační systém

Žádné zlepšování není možné bez relevantních údajů. Patentovaný systém klinického řízení EuCliD® NephroCare poskytuje komplexní informace o každé dialýze a pacientovi, což umožňuje zdravotnickému personálu v dialyzačních střediscích NephroCare provádět správná rozhodnutí ke zlepšení léčby každého jednotlivého pacienta.

Usnadňuje každodenní práci klinického personálu integrováním procesů do systému sběru dat.

Monitorovací systémy přímo propojené s dialyzačním zařízením odesílají údaje o pacientech a medicínských parametrech z dialýz do systému správy dat, který kontroluje i úplnost a důvěryhodnost údajů.

Mějte na paměti:

Veškeré údaje se shromažďují v přísném souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů a ukládají se anonymně, aby se zabránilo identifikaci jednotlivých pacientů.