COVID-19 – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Budova dialyzačního střediska zvenku
Důležité informace pro naše pacienty týkající se onemocnění COVID-19

Shrnuli jsme pro vás některé důležité informace. Na dialyzačním středisku můžete momentálně a také v blízké době zaznamenat změny. I během epidemie zůstanou dialyzační střediska otevřená a náš dodavatelský řetězec je stabilní. Zdravotnický personál na středisku je vyškolen v postupech pro zvládání infekce. Na základě stanovení střediska nebo vaší zdravotní anamnézy mohou pracovníci střediska pozměnit vaše obvyklé ošetření. Dbejte prosím všech pokynů.

Máte-li jakékoli otázky, nejasnosti nebo dostanete-li se do situace, kdy členové rodiny nebo lidé ve vašem okolí přijdou do kontaktu s virem, kontaktujte vaše dialyzační středisko.

COVID-19

Koronavirové onemocnění 2019 (COVID-19) je nový respirační virus šířící se po celém světě, který způsobuje potíže od běžného nachlazení až po vážnější onemocnění, jako je například závažný akutní respirační syndrom. Většina lidí se z nemoci zotaví, aniž by potřebovala jakoukoli zvláštní léčbu. Přenáší se kapénkami, které člověk šíří do okolí při kašlání nebo kýchání, nebo dotykem kontaminovaného povrchu rukou a následným kontaktem ruky s očima, nosem nebo ústy.

Je čas zaměřit se na prevenci.

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na personál dialyzačního střediska.