Detail

V Praze proběhla mezinárodní konference EDTNA/ERCA

Ve dnech 14. – 17. září 2019 se uskutečnil již 48. ročník mezinárodní konference EDTNA/ERCA. Letos se tato prestižní odborná akce konala v našem hlavním městě Praze, které nad ní převzalo záštitu. Program zahrnoval téměř 200 přednášek odborníků z celého světa, 25 paralelních sekcí a 8 workshopů.

Součástí konference byl i edukační blok společnosti Fresenius Medical Care nazvaný Budoucnost ošetřovatelství v nefrologii – pacient v centru péče v digitální éře, na kterém prezentovala za Českou republiku Ivana Lupoměská používání digitálních technologii při péči o pacienta na dialyzačním středisku a naše společnost se prezentovala i prostřednictvím dvou informačních stánků.

Hlavním posláním EDTNA/ERCA (Evropské asociace dialyzační a transplantační ošetřovatelské péče) je dosažení co nejlepšího standardu péče a podpory pacientů s onemocněním ledvin a jejich rodin. Asociace se také zaměřuje na podporu dalšího vzdělávání sester a tvorbu a průběžnou aktualizaci standardů a doporučení pro ošetřovatelskou nefrologickou péči.