Detail

Počet dialyzovaných je v Česku na vzestupu: Fresenius Medical Care pomáhá zvýšit povědomí o zdraví ledvin

Podle odhadů odborníků trpí každý desátý Čech onemocněním ledvin a po 75. roce života je to již každý druhý. Mnoho lidí však ani neví, že se u nich nemoc právě rozvíjí. Varovným signálem, abychom se začali o své ledviny více zajímat a starat, je i skutečnost, že od roku 2009 stoupl počet pacientů závislých na dialyzační péči, tj. s umělou ledvinou, o 20 %. Transplantaci ledviny, která pacienta může osvobodit od dialýzy i na dlouhý čas, přitom podstoupí z celkového počtu pouze zhruba 7 % pacientů.

V České republice je aktuálně zhruba 7 000 lidí odkázaných na dialyzační péči, a to buď na dialyzačním středisku nebo doma léčených peritoneální (břišní) dialýzou nebo domácí hemodialýzou. Stará se o ně více než 110 dialyzačních středisek rozesetých po celé republice a otevírají se další nebo rozšiřují jejich kapacity. V loňském roce bylo v těchto dialyzačních střediscích provedeno přes 960 tisíc hemoeliminačních výkonů.

Většina pacientů přitom na dialýze stráví celý zbytek svého života, osvobozující transplantaci ledvin postoupí pouze zhruba 7 % z nich. Důvodem mohou být přidružené zdravotní problémy, ale i obavy z tohoto operačního výkonu. Často samozřejmě také chybí dárci orgánů, na novou ledvinu se čeká v průměru do roka. Za prvních devět měsíců letošního roku postoupilo transplantaci ledvin téměř 400 pacientů, přičemž nejvíce napilno měla česká transplantační centra v září, kdy proběhlo celkem 70 transplantací ledvin.

„Naše dialyzační střediska se starají přibližně o 1700 pacientů se selháním ledvin, kterým vždy nabízíme jako první možnost léčby transplantaci,“ říká Aleš Zacharda, prokurista společnosti Fresenius Medical Care, která v České republice provozuje zhruba pětinu dialyzačních středisek, a dodává: „I když existují poměrně přísná kritéria pro zařazení pacienta na čekací listinu, snažíme se dělat vše pro to, aby pacient mohl tento výkon podstoupit.“

Ve většině případů způsobují poškození ledvin civilizační nemoci jako jsou cukrovka, obezita, vysoký tlak nebo ateroskleróza. V tomto případě dochází ke snižování ledvinných funkcí postupně. „Člověk si toho ani nemusí všimnout, protože jej nic neupozorní. Ledviny nebolí, a tak kromě únavy, nechutenství a menší výkonnosti se dlouho žádné další příznaky neobjevují. Proto je třeba nezanedbávat preventivní prohlídky u praktického lékaře, který může počínající onemocnění ledvin včas zachytit. Ty by neměli vynechávat zejména nemocní se zvýšeným rizikem selhání ledvin – diabetici, lidé s vysokým tlakem a lidé nad 60 let,“ upozorňuje MUDr. Petr Táborský, primář hemodialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Praze-Krči.

Zdroj: Koordinační středisko transplantací, Ročenka České nefrologické společnosti